Verhoudingen tussen overheid en burgers

Grip op de ontwikkelingen met trainingsaanbod van MOVISIE

16 oktober 2013

Gemeenten staan voor een enorme veranderopgave de komende jaren. Burgerkracht, overheidsparticipatie, 3D-transformatie, kanteling en transitie, om eens wat te noemen. Antwoorden zijn er nog niet, het is zoeken naar nieuwe vormen, rollen en woorden. Een zoektocht voor gemeenten samen met inwoners, initiatiefnemers en ondernemers. Een zoektocht waarbij we niet alleen moeten praten, maar vooral pionieren, experimenteren, ervaren en doen.

Gemeenten worstelen met vragen over wat zij concreet kunnen doen om maatschappelijk initiatief te stimuleren en te ondersteunen. Hoe kunnen we bewonersparticipatie faciliteren en stimuleren binnen verschillende beleidsterreinen? De grootste ondersteuningsbehoefte van gemeenten ligt vaak in het ‘concreet aan de slag kunnen gaan’. Dit betekent dat er behoefte is aan maatwerk. De VNG, Kracht in Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken hoe gemeenten dit maatwerk kunnen krijgen. Vragen van gemeenten en maatschappelijke organisaties worden verbonden aan het aanbod van kennisinstituten, adviesbureaus, zelfstandige professionals en andere ondersteuners. Ten behoeve van deze 'Krachttoer' heeft MOVISIE haar aanbod op een rijtje gezet.

Menukaart MOVISIE

Zit u midden in de turbulentie van veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving? Heeft u behoefte aan een beetje ondersteuning? Meer kennis? Een veilige omgeving om in te oefenen? De modules op onze menukaart worden op maat geboden en kunnen in één of twee dagdelen worden uitgevoerd. In een workshop, training of bijvoorbeeld een cocreatie-sessie kunt u concreet aan de slag. Met collega’s, met maatschappelijke organisaties in uw gemeenten, met actieve burgers, al naar gelang het onderwerp en uw wensen.

Praktisch

De richtprijs voor de modules is € 2.000 per dagdeel. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers en de concrete invulling van de module. Deze invulling wordt uiteraard in nauw overleg met u bepaald. Indien u meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de MOVISIE-medewerkers die vermeld staan bij de module. Wilt u algemene informatie over het trainingsaanbod van MOVISIE dan kunt u contact opnemen met ons trainingsbureau via mail of telefoonnummer 030-789 22 22