Verplicht mantelzorg niet!

artikel - 26 augustus 2013
Afbeelding bij Verplicht mantelzorg niet!

Afgelopen week werd er flink gediscussieerd over het verplichten van mantelzorg. Moeten mantelzorgers zich aanpassen aan het systeem of moet het systeem zich aanpassen aan mantelzorgers? De blik moet wijder: een uitnodigende houding naar mantelzorgers en een helpende hand bij de uitvoering. Dat betuttelende kennen we nu wel.

Een jaar lang heeft zorginstelling de Vierstroom geëxperimenteerd. Kunnen we mantelzorgers verplichten zorg te dragen? Nee, blijkt het antwoord. Dat mag niet van de zorgverzekeraar. Een tussenvorm bleek wel mogelijk: een moreel appel op de mantelzorger. De afgelopen dagen is de zorginstelling landelijk bekend geworden door enorme media-aandacht. Voorstanders van het beleid van de Vierstroom benadrukken vooral het belang van het betrekken van mantelzorgers in de verblijfszorg, tegenstanders vallen met name over de wens om er een plicht van te maken.

Is het slechts de woordkeuze die een probleem vormt?

Zowel voor- als tegenstanders van verplichte mantelzorg zien de bijdrage van mantelzorgers als zeer belangrijk. Als mantelzorgers gevraagd wordt naar hun motivatie om zorg te verlenen, noemen zij vaak een mengeling van vanzelfsprekendheid en plicht. Aansluiten bij die motivatie lijkt meer voor de hand te liggen dan het verplichten ervan. ‘Ach die hulp ging gewoon automatisch, daar had ik geen dwangmaatregel voor nodig’, vertelt een van de mantelzorgers in het dagblad Trouw. In het geval van de Vierstroom gaat het slechts om vier uur per maand, te verdelen over het hele netwerk. Is het dan slechts de woordkeuze die een probleem vormt?

Wie past zich aan?

Dat er meer van het sociale netwerk verwacht wordt, is ondertussen bekend. Uit verschillende rapporten komt naar voren dat mensen bereid zijn om te helpen, als ze dit al niet deden. Het lijkt erop dat we niet perse meer moeten gaan doen als samenleving, maar dat er verbindingen worden gelegd. Nu worden mantelzorgers niet zelden door professionals over het hoofd gezien. De stap tot verplichte mantelzorg is vanuit dat perspectief dan ook bijzonder te noemen. Het roept het beeld op dat mantelzorgers zich moeten voegen naar het zorgsysteem, in plaats van een zorgsysteem dat zich uitnodigend opstelt en zich aanpast aan de mogelijkheden en de creativiteit die mantelzorgers te bieden hebben. Hier ligt een duidelijke opdracht voor bestuurders en managers.

Let op grenzen

De bijdrage van mantelzorgers in de zorg is van grote waarde. Daar zijn zowel de voor- als tegenstanders van verplichte mantelzorg het over eens. Belangrijke notie bij het experiment van de Vierstroom is dat mantelzorgers feitelijk ingezet worden als vrijwilliger. Ze richten zich naast hun opgenomen ouder of partner ook op andere cliënten. Deze aanpak draagt bij aan het normaliseren van zorg; zorgen is in principe iets dat bij het leven hoort. Tegelijkertijd moeten we ons echter wel blijven realiseren dat het hier gaat om zorg voor mensen met een verblijfsindicatie waarbij zorgexpertise onontbeerlijk is. Toerusting van mantelzorgers is belangrijk zodat goede zorg verleend wordt. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor professionals. 

Ruimte voor initiatief

Zorginstellingen staan voor een grote uitdaging wat betreft het betrekken van mantelzorgers. Er is spanning tussen de ambities van de instelling en de gewenste keuzevrijheid van mantelzorgers. Nu lijkt het erop dat mantelzorgers vooral onderdeel worden van het zorgsysteem. Wat zou er gebeuren wanneer mantelzorgers juist uitgenodigd worden? Wanneer er geïnvesteerd wordt in hun ideeën en professionals helpen bij de uitvoering? Van verplichten naar verbinden. Dat is het idee.