Verslag van het kennisatelier zeggenschap en basisvaardigheden

De ervaring van inwoners centraal

Op donderdag 30 juni organiseerde het Expertisepunt Basisvaardigheden het kennisatelier De ervaring van inwoners centraal. Er werden praktijkvoorbeelden besproken die illustreerden hoe je met een focus op de inwoner ervaringen kunt ophalen. Hieronder het verslag van het kennisatelier.

Door op diverse manieren deze ervaringen op te halen zorg je ervoor dat je als gemeente kunt aansluiten bij een diverse en grote groep inwoners, die bijvoorbeeld moeite hebben met digitale vaardigheden, taal of rekenen. We sloten af met een beschouwing vanuit de wetenschap over de waarde van narratieve onderzoeksmethoden voor onze samenleving. In dit verslag stellen we eerst de sprekers voor. Daarop volgt hun inhoudelijke bijdrage.

De sprekers

Beleidsadviseur Danielle Damoiseaux en onderzoeker Barbara Piskur (Zuyd Hogeschool) zijn betrokken bij het Vertelpunt Vele Handen van de gemeente Peel en Maas. Via het Vertelpunt Vele Handen delen mensen die ondersteuning, hulp en/of zorg krijgen hun ervaringen. Ervaringen geven antwoord op de vraag: doen we het op de juiste manier in Peel en Maas? Zo leren ze van elkaar wat goed gaat en hoe de kwaliteit van ondersteuning, hulp en/of zorg beter kan.
 
Yvonne Geers en Senait Tekie zitten in de Ervaringsraad van het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB). De raad wil de ervaringen van mensen met beperkte basisvaardigheden meer laten meetellen. Zij deelden hun verhaal met het Vertelpunt Vele Handen en hun ideeën bij het praktijkvoorbeeld Onderschat.
 
Kristel de Groot en Eva de Bruijn werken bij het social designbureau We are Social Rebels. Zij strijden voor een samenleving waarin iedereen op zijn eigen wijze meedraait. Een samenleving waar mensen centraal staan en waaraan ze met hun eigen talenten bijdragen. Om dit te bereiken, zijn ze niet bang om het systeem te bevragen én te veranderen. Zij lichten een praktijkvoorbeeld toe, namelijk Onderschat.
 
Floor Basten is onafhankelijk onderzoeker. Zij zet narratieve onderzoeksmethoden in bij haar sociologische onderzoek en vertelt ons over het belang van verhalen.

Amber van Gulik van ontwerpbureau Clarify maakte een visueel beeldverslag van deze bijeenkomst. Dat beeldverslag vind je hier en onderaan de pagina.

Lees het volledige verslag hier

Meer lezen?

Wil je meer lezen over een ander project dat We Are Social Rebels uitvoert samen met Kansen voor Kinderen in Woensel-West? Lees dan dit artikel over het taalaanbod van Woordenstroom.

Wil je meer lezen over het Vertelpunt Vele Handen in Peel en Maas en de ontwikkelingen die zij doormaken? Lees dan dit artikel.

Wil je meer lezen over de verbindende kracht die verhalen kunnen hebben? Lees dan dit artikel geschreven door Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit.

Bezoek de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden

Bekijk het dossier van Movisie over basisvaardigheden