Verwacht: online modules over ondersteuning aan biculturele LHBT’s en roze ouderen

10 augustus 2018

Nadat in voorgaande jaren twee online modules zijn gelanceerd over ondersteuning aan LHBT-cliënten en cliënten met transgender gevoelens, worden in het najaar van 2018 nog drie online modules verwacht. Zo komen er twee modules over ondersteuning aan biculturele LHBT’s (een voor professionals en een voor vrijwilligers) en een module over LHBT-ouderen.

Coming In

Het project Coming In, waarbinnen Movisie en Rutgers trainingen verzorgen aan sociale- en zorgprofessionals over de ondersteuning aan LHBT’s met een biculturele achtergrond, loopt deze maand af. Om te voorkomen dat hiermee ook de kennisverspreiding stopt, wordt momenteel een digitale training ontwikkeld. Aan de hand van praktische tips, handvatten en realistische casussen kun je als professional leren over de problematiek die LHBT’s van kleur kunnen tegenkomen.
Daarnaast is er in samenwerking met COC Nederland een digitale training ontwikkeld voor vrijwilligers. De focus ligt hier meer op herkennen van signalen en doorverwijzen, in plaats van op hulpverlening. Beide modules worden verwacht in september 2018 en zijn gratis te maken op de Movisie academie.

Roze ouderen

Dat LHBT-ouderen met net iets andere problematiek te maken kunnen krijgen dan andere ouderen of andere LHBT’s, weten veel mensen niet. Het doorlopen van deze module is daarom een prettige en toegankelijke manier om kennis te maken dit thema. Ook deze module, die Movisie ontwikkelde in samenwerking met Roze 50+, biedt tips, feiten en de mogelijkheid om te oefenen met situaties die je als sociaal professional in de praktijk kan tegenkomen. Vanaf december 2018 wordt deze online module aangeboden in de Movisie academie.

Andere modules over ondersteuning van LHBT’s

Hoe ondersteun je LHBT-cliënten met een hulpvraag?

Alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT’s) hebben een fase waarin ze vragen hebben over hun seksuele- of genderidentiteit. Ze krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij zullen hun LHBT gevoelens daarom niet zomaar benoemen in een gesprek. Hoe je daar als professional mee omgaat leer je in deze module. Aan de hand van casussen oefen je hoe je LHBT-gevoelens bespreekbaar maakt. Deze module is geaccrediteerd bij het registerplein. Met het doorlopen van deze module ontvang je als maatschappelijk werker, sociaal agoog, GGZ-agoog of cliëntondersteuner 1 accreditatiepunt.

Direct naar de module

Aandacht voor transgender gevoelens bij cliënten

Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. In deze module leer je meer over genderidentiteit en over welke vragen je wel kunt stellen en welke juist niet. Ook deze module is geaccrediteerd bij het Registerplein en het certificaat geeft recht op 3 accreditatiepunten.

Direct naar de module