Videopodcast SMN: ‘Dicht Bij Huis’ over schadelijke praktijken

Op 5 december 2022 heeft het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) een videopodcast uitgebracht in het kader van het project Schadelijke Praktijken. In twee podcastafleveringen gaat host Nora Akachar met deskundigen in gesprek over eergerelateerd geweld, exposing, huwelijksdwang en achterlating. Schadelijke praktijken die helaas nog steeds voorkomen in Nederland.

Een brede alliantie van migranten-, overheids- en hulporganisaties heeft de handen ineen geslagen om schadelijke praktijken niet alleen bespreekbaar te maken, maar ook verantwoordelijkheid te nemen. Samen met hun achterban wil SMN werken aan het tegengaan van deze praktijken en potentiële slachtoffers te beschermen en helpen. In de videopodcast gaan kenners om tafel die weten waar organisaties, leden van gemeenschappen, maar ook de overheid helpen én tekortschieten in het voorkomen van schadelijke praktijken. Er zijn geen taboes, elk aspect van schadelijke praktijken mag benoemd worden.

Landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos faciliteert, begeleidt en evalueert het project. Naast de videopodcast heeft SMN dialoogbijeenkomsten in Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Delft, Den Haag en Hilversum gehouden.

Podcastafleveringen op de website van SMN
 

Beluister de podcasts

Consortium Zelfbeschikking

SMN is één van de organisaties die deel uitmaakt van het Consortium Zelfbeschikking. In samenwerking met Movisie heeft het consortium de alliantie ‘Verandering van binnenuit’ opgericht. Verandering van binnenuit werkt sinds 2018 aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti+ personen en richt zich daarbij op de migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving. Niet 'van boven af' maar van 'binnenuit'.

Lees meer over Verandering van binnenuit