Vier gratis workshops: Meer grip op het sociaal domein

Gemeenten verkeren door corona en oplopende schulden in zwaar weer. Gemeenten moeten de zorg houden, maar willen voorkomen dat ze nu iets afbreken wat de identiteit en sociale kwaliteit van de samenleving raakt en wat hen op de lange termijn geld gaat kosten. Ze willen zoveel mogelijk keuzes maken die de transformatie bevorderen en de kwaliteit van de zorg op peil houden, ook op de lange termijn. Naar die mogelijkheden zijn veel gemeenten nu op zoek. Movisie organiseert hierover vier gratis workshops voor gemeenten en andere geïnteresseerden. Experts en professionals gaan in online sessies met deelnemers meedenken over oplossingen voor de huidige problemen in het sociaal domein.

1 december, 15.30-16.30 uur: Leidende principes

Met Lieke Salome (NJi),  Karin Sok (Movisie), en Rolieke Sietsma, strategisch adviseur van de gemeente Ede
Gemeenten staan momenteel voor de uitdaging om scherper te formuleren wat ze willen bereiken voor hun inwoners en met het veld te bedenken hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Leidende principes kunnen helpen om de neuzen meer dezelfde kant op te krijgen. In deze workshop geven we een inleiding op leidende principes en hoe je ze kunt gebruiken. Ook gaan we in gesprek met de gemeente Ede over hoe zij haar leidende principes als kompas voor de transformatie gebruikt en ook haar bezuinigingsmaatregelen langs dit kompas heeft gelegd. Binnenkort verschijnt bij Movisie een nieuwe publicatie over dit onderwerp.

Deze workshop is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

3 december, 15.30-16.30 uur: Anders verantwoorden: monitoring bekeken vanuit de praktijk

Met o.a. Annette van den Bosch en René Broekroelofs (Movisie)
'Verantwoording draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning', schreef de RVS in haar rapport Blijk van Vertrouwen. Nog te vaak bepalen gemeenten van bovenaf het volgen en registeren van de resultaten van het werk van wijkteams en sociaal professionals en die ervaren het vooral als administratieve last. Hoe kan het beter? Maak in deze workshop kennis met monitoring vanuit het perspectief van de professionals. Hoe duiden en gebruiken professionals bijvoorbeeld zelf deze informatie in de dagelijkse praktijk? En hoe kun je monitoring echt laten bijdragen aan een betere zorg en ondersteuning?

Deze workshop is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

8 december, 15:30-17:00 uur: Keuzes maken in tijden van schaarste

Met o.a. Hanneke Mateman en Roos van Schaijk (Movisie)
Gemeenten staan voor lastige keuzes; ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal belangrijke wetten in het sociaal domein. Ze zien zich geconfronteerd met complexe sociale vraagstukken en de daarvoor beschikbare budgetten zijn al jaren onvoldoende. De gevolgen van de coronacrisis zetten de gemeentefinanciën nog verder onder druk. In deze workshop gaan we daarom met elkaar in gesprek over de wijze waarop je samen met maatschappelijke partners komt tot keuzes voor wat nodig is om de sociale kwaliteit in jouw gemeente te behouden of verstevigen, zonder daarbij de betaalbaarheid van deze keuzes uit het oog te verliezen.

Deze workshop is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

10 december, 15:30-16:30 uur: Hoe benut je kennis over wat werkt in de praktijk?

Met o.a. Hanneke Mateman en Jasper van de Kamp (Movisie)

Vraag jij je ook wel eens af: ‘Doen wij nou wat echt werkt?’ Gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben steeds meer aandacht voor het toepassen van bewezen wat-werkt kennis in de praktijk. Als uitvoerende organisatie wil je onderbouwen dat wat je doet, ook echt bijdraagt aan de resultaten die je wilt behalen. Voor gemeenten helpt Wat-werkt kennis helpt om vooraf kaders te stellen en achteraf te toetsen op de uitvoering. Bovendien: Wat-werkt kennis helpt om met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar hoe doe je dat: het toepassen van wat-werkt kennis in jullie eigen praktijk? In deze workshop geven we een aantal concrete tips aan gemeenten én maatschappelijke organisatie, zodat je er gelijk mee aan de slag kunt. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ervaringen met wat-werkt kennis.

Deze workshop is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.

Congres Sociaal Domein: Leren en verbeteren ook van en na corona

Deze workshops organiseert Movisie in het kader van het online ‘Congres Sociaal Domein: Leren en verbeteren ook van en na corona’ van Binnenlands Bestuur en Movisie. Tijdens dit congres laat Movisie-expert Hanneke Mateman zien hoe je als gemeente beter kunt sturen op kwaliteit in de sociale basis en tegelijkertijd financieel kunt besparen. Het congres Sociaal Domein 2020 is dit jaar opgeknipt in drie dagen, van 23 tot en met 25 november. Dagelijks van 13.00 tot 14.15 uur is er een online evenement met een interview en een workshop. Op 25 november wordt Hanneke Mateman geïnterviewd.