Vier manieren om extra inkomsten te genereren

...en de knelpunten die vrijwilligersorganisaties hierbij tegenkomen
artikel - 26 mei 2015

De overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties nemen af. Om dit te compenseren, zijn vrijwilligersorganisaties vaak op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vereniging NOV onderzocht het verloop van die zoektocht onder 234 organisaties. En de knelpunten die zij hierbij tegenkomen, zoals de ingewikkelde subsidieaanvraagprocedures, de uitgebreide verantwoording en de beperking op de verhuur van de eigen ruimten.

Er zijn vier manieren van het werven van extra inkomsten die veel organisaties noemen, elk met zijn eigen knelpunten:

1. Extra subsidie aanvragen bij fondsen of overheid

Van de 234 zeer diverse organisaties die de enquête hebben ingevuld, is meer dan 90% op zoek naar extra inkomsten. Bijna twee derde heeft daarvoor actie ondernomen. De meeste organisaties hebben een subsidieverzoek gedaan bij een fonds of de overheid. Ze lopen er vaak tegenaan dat de tijdsinvestering en extra kosten voor externe deskundigen niet in verhouding staan met de aangevraagde middelen.

'De accountantskosten zijn bijna gelijk aan het subsidiebedrag'

Voor het aanvragen van subsidie is specifieke deskundigheid nodig. Deze is in eerste instantie gezocht onder de eigen vrijwilligers, maar wanneer deze niet aanwezig is, huren organisaties de deskundigheid in. Dat zijn extra onkosten waarvan het niet zeker is of die worden vergoed. Bovendien moeten de extra bijdragen van de fondsen en gemeenten verantwoord worden. Een van de organisaties geeft aan dat de accountantskosten bijna gelijk zijn aan het subsidiebedrag. De grootste ergernis is dat vrijwilligersorganisaties voor een relatief laag bedrag veel tijd moeten besteden aan de aanvraag en de verantwoording.

2. Organiseren van festiviteiten

Meer dan veertig procent van van de organisaties die op zoek is naar extra inkomsten, probeert dit te doen door het organiseren van een festiviteit. Maar ook dit levert de nodige knelpunten op: er gaat veel tijd en geld zitten in het aanvragen van vergunningen, specifieke controletaken (verkeersregelaars en veiligheidsfunctionarissen), extra veiligheidsmaatregelen en de onduidelijkheid over aansprakelijkheid. Ook de extra verzekeringen die afgesloten moeten worden kosten geld.

3. Bieden van betaalde diensten en producten

Een andere bron van extra inkomsten is het aanbieden van betaalde diensten, verkoop van eten en drinken, verkoop van producten en goederen en of het ontwikkelen van andere commerciële diensten. Het nadeel is dat dit leidt tot belastingafdracht en een groter tijdsbeslag om de administratie op orde te brengen. Voor een aantal organisaties is het zelfs nodig om met een btw-administratie te starten, wat een investering vergt. Voor vrijwilligersorganisaties betekent afdracht van btw, inleveren op de inkomsten. Een organisatie die geld op haalt voor de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk verwoordt het als volgt:

‘Over de verkoop van tweedehands kleding betalen wij 21% belasting. Terwijl over de kleding al eens belasting is betaald’

4. Verhuren van eigen accommodatie

Sommige organisaties hebben een eigen accommodatie die zij willen verhuren. Maar bijna alle gemeenten hebben een para-commerciële verordening die het verbiedt om de ruimte aan privépersonen te verhuren voor bruiloften en partijen. Dit met het oog op de concurrentie met de commerciële horeca. Veel organisaties die beschikken over een accommodatie zien een kans op extra inkomsten daardoor aan zich voorbij gaan. Zij geloven niet in concurrentie met de lokale horeca omdat in hun ogen, leden kiezen voor een feest op de eigen club of bij zichzelf thuis. Deze mensen gaan geen feest bij een commerciële horecagelegenheid houden.

Positieve ontwikkelingen
  • Ella Vogelaar, voorzitter van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), heeft de knelpunten uit het onderzoek voorgelegd aan een aantal fondsen. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om het voor de vrijwilliger gemakkelijker te maken als het gaat om het aanvragen van subidie.
  • Binnenkort verschijnt er een publicatie over omgaan met regels voor vrijwilligers. In deze publicatie staan tips, checklists, vragenlijsten en factsheets over regels waar vrijwilligers mee te maken hebben. Ook is er aandacht voor wat gemeenten kunnen doen om het voor vrijwilligers makkelijker te maken. De ministeries van BZK en VWS zijn hierbij betrokken.

Aanpassen van bestemmingsplan

Een enkele keer wordt ook de aanpassing van het bestemmingsplan genoemd. Dat gaat om organisaties die uit kostenoverweging een accommodatie willen delen of willen verhuren als slaapgelegenheid voor groepen. Aanpassing van het bestemmingsplan is een ingewikkelde en tijdrovende procedure die veel organisaties frustreert.

Doordat de zoektocht naar andere inkomstbronnen vaak voor problemen zorgt, zit er voor een deel van de organisaties niets anders op dan het verhogen van het lidmaatschap. Meer dan kwart van de organisaties geeft in de enquête aan het lidmaatschap verhoogd te hebben.

Reacties

Ik krijg hier toch een beetje een vreemde smaak bij in de mond. Want het gaat dan toch op een verkapte vorm van betaalde arbeid en ook op concurrentievervalsing van regulier betaalde arbeid lijken. Want de volgende stap is dan: het recht v/d vrijwilliger op een gepaste beloning. Dit lijkt me geen goede ontwikkeling.

De extra inkomsten zijn voor veel vrijwilligersorganisaties nodig om hun goede werk te blijven te doen. Het gaat in eerste instantie niet om extra inkomsten voor het betalen van vrijwilligers. Hoogstens om het vergoeden van onkosten van vrijwilligers. De resulaten van ons onderzoek geven geen enkele enkele aanleiding om te denken dat vrijwilligers een hogere vergoeding krijgen wanneer organisaties meer inkomsten hebben.

Zo hoort het wel te zijn. Edoch.. de praktijk. Ik heb een kort poosje meegeholpen met een "organisatie" dat eigenlijk een verkapt commercieel klussenbedrijf was. De 'bazen' verdienden gewoon de volle mep en de vrijwilligers konden het werk opknappen. Werk dat naar mijn smaak ook meer thuishoorde in de gewone reguliere bedrijvigheid dan bij een vrijwilligersorganisatie. Het voelde niet goed. En vooral niet toen bleek dat er 'onder de tafel' wel eens betaald werd. Kortom, met gebruikmaking van de regels en oppervlakkig bezien binnen de regels een ongezonde situatie. Ik vind persoonlijk trouwens het idee dat er mensen betaald werk krijgen om vrijwilligerswerk te organiseren al iets hebben dat mij tegen de haren in strijkt. Maar goed... theorie en praktijk. Het zal wel een eeuwige discussie blijven.

Wat ontzettend jammer dat zoveel vrijwilligersorganisaties geld laten liggen, door gebrek aan kennis en tijd. Huur dan een fondsenwerver in! Veel fondsenwervers, zoals ikzelf, werken op basis van No cure-No pay. Kijk eens op www.Medii.nl. Voor goede ideeën is altijd geld beschikbaar, dat laat je toch niet liggen.

Reageer op dit artikel

2 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.