Vier overtuigingen van sociaal werkers die energie geven

artikel - 16 september 2015

De een barst van de levenskracht, bij de ander lekt de energie weg: hoe doorstaat u als professional alle veranderingen in het welzijnswerk?

Overtuigingen, bewust en onbewust, bepalen een groot deel van ons gedrag. Ze werken motiverend en zijn van grote invloed op hoe we in ons vel zitten. In tijden van grote maatschappelijk veranderingen is het bijzonder om te zien hoe de ene professional vol van levenskracht en zin nieuwe uitdagingen tegemoet lacht terwijl de ander leegloopt als een ballon, twijfelt aan zijn bestaansrecht en zich het liefst per direct ziek meldt. We vroegen sociaal werkers hoe zij momenteel in hun werk staan en wat hen vitaal maakt. We pikten er vier overtuigingen uit die energie geven.

Overtuiging 1: Ga blanco het contact aan, alleen zo kom je bij de mens uit

Vanuit deze overtuiging laat je je aannames en waardeoordelen los. Je luistert vol aandacht naar de ander en vraagt door op wat voor de ander zo belangrijk is. Deze is onweerlegbaar de expert van zichzelf. Wat geeft hij aan nodig te hebben? Wat gaat al heel goed? Wat is de kern van de situatie en wat is hierin de hulpvraag? Je legt geen plan op, maar sluit aan op de behoefte van deze persoon en brengt al sparrend verbreding in mogelijke oplossingen. Deze houding zorgt voor echt contact, is gelijkwaardig en is een voorwaarde om maatwerk te leveren. Maatwerk zorgt voor de beste resultaten. En het boeken van resultaten in je werk is een van de belangrijkste energiegevers.

Antoinet Wijnakker, sociaal werker van het jaar 2013, en werkzaam bij RMC Radius als sociaal werker: 'Ik heb contact met een gezin waarvan de ouders zich zorgen maken dat hun kind geen aansluiting heeft in de vrije tijd met zowel andere kinderen als vrijetijdsbesteding. Ze zoeken voor hun kind mogelijkheden maar worden telkens teleurgesteld. Ik ben met de jongere zelf in gesprek gegaan en heb gefocust op zijn passies en beleving. Dieren, buiten en nieuwe mensen leren kennen zijn passies die hij aangeeft. Inmiddels is hij gestart bij de kinderboerderij. Met het warme contact met de collega’s en de bezoekers, en daarnaast het nuttige werk met dieren, is hij helemaal gelukkig en de ouders kunnen weer genieten van hun kind.'

Overtuiging 2: Je kunt echt het verschil maken

Als sociaal professional kun je heel veel zaken oppakken. Je hebt enorme bagage praktische, financiële en psychische hulpverlening. Je bent benaderbaar, laagdrempelig en weet voor mensen het verschil te maken. Daarnaast vervul je ook nog een voorbeeldfunctie. Als mensen dan ervaren dat het werkt, kunnen ze weer zelf aan de slag. Geloof hierin, wees trots dat je dit doet en draag dit uit.

Anouk van Oord is sociale professional in het wijkteam Vlaardingen en ziet het nut van de sociale professional: 'Mensen kunnen vaak de weg niet vinden naar instanties. Wij maken ze wegwijs. In deze maatschappij wordt er veel van mensen verwacht. Burgers moeten assertief zijn, weten waar ze recht op hebben, praktisch maar ook psychisch. Heel veel mensen kunnen niet aan die standaard voldoen en zijn dan ook niet zelfredzaam. Als wij wegvallen, zullen o.a. de financiële problemen nog meer toenemen.'

Overtuiging 3: Focus op wat wel kan

Hoe ingewikkeld de situatie ook is, het helpt echt om te focussen op wat iemand leuk vindt, waar iemand zijn motivatie ligt, wat iemand kan of kan leren. Waar liggen iemand zijn expertise en wensen en wat zijn daarbij mogelijkheden? Daarmee laat je de ander zijn eigen cirkel van invloed vergroten. Accepteer de zaken die echt niet veranderd kunnen worden en werk aan dingen waarmee je kansen kunt creëren, hoe klein ook.

Antoinet Wijnakker, sociaal werker van het jaar 2013, en werkzaam bij RMC Radius als sociaal werker: 'Binnen onze gemeente vallen jongeren met een beperking vanzelfsprekend binnen de voorziening leerlingenvervoer. In deze tijd van vernieuwing, regie in eigen hand en bezuinigingen kijk je nu juist naar wat iemand zelf kan en wil in plaats van wat iemand niet kan. Ook bij gewortelde voorzieningen moet je blijven zoeken naar deze vernieuwing. In dit project bleek dat jongeren, met een stukje wegwijs, heel goed zelfstandig kunnen reizen. De kern is: kijk steeds naar wat iemand wel kan en niet naar wat het systeem zegt. Inmiddels reizen ruim 20 jongeren nu zelfstandig. Deze jongeren zijn in meerdere opzichten gegroeid en hebben veel meer vrijheid gekregen. Hun ouders hadden van tevoren geen idee dat dit hun zelfredzaamheid zo zou bevorderen.'

Overtuiging 4: Andere perspectieven maken het werk rijker

Met de komst van de sociale wijkteams, werken sociaal werkers intensiever samen met professionals van andere disciplines. Een forse verandering die in de praktijk niet altijd vanzelf gaat. Maar de bredere kijk die je hierdoor ontwikkelt, kan ook voor betere resultaten zorgen en het werk interessanter en effectiever maken. Dit pleit voor een open en nieuwsgierige blik naar andere collega’s voor andere perspectieven. En daarnaast ook voor de waardevolle inbreng van burgers en cliënten.

Ilona Wopereis is student MWD aan de HAN: 'Het geeft energie om dingen bespreekbaar te maken met professionals vanuit andere perspectieven, ook via social media.' Jenny Zwijnenburg is sociaal werker van 2014: 'Ik heb een vangnet in de wijk gemaakt voor eenzame burgers en leer veel van de mensen die hier komen. Bijvoorbeeld van de pizzamaker, schilder, timmerman, ervaringsdeskundige GGZ en een stratenmaker.'

 

Vanuit welke overtuigingen werk jij? Vreten ze of geven ze je energie?

Meer weten over vitaliteit? Op de onderstaande websites vindt u meer informatie:

Reacties

Reageer op dit artikel

5 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.