Alliantie Genderdiversiteit: de vier thema's van 2019-2020

Intersectionaliteit, opvoeding, studiekeuze, bedrijfsleven

De Alliantie Genderdiversiteit verdiept zich in vier verschillende thema's. Voor elk van deze thema's organiseren we een kennishub, waar we samen met experts kennis en ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Voorafgaand aan elke kennishub vindt er een brainstorm plaats. Hier kunnen alliantiepartners en geïnteresseerden meedenken over de invulling van de volgende hub. Hieronder lees je meer over de thema's.

 

 

1. De relatie tussen genderdiversiteit en -ongelijkheid en andere vormen van ongelijkheid

 

Hoe beïnvloeden genderongelijkheid en bijvoorbeeld racisme elkaar? Of genderongelijkheid en economische ongelijkheid? Wat betekent de samenkomst van verschillende overlappende vormen van onderdrukking en onderwaardering concreet voor verschillende mensen? Bij dit thema, gebaseerd op kruispuntdenken of intersectionaliteit, proberen we met alle deelnemers van elkaars (levens)ervaringen te leren door open te staan voor de verhalen - en concrete tips - van anderen.

 

De kennishub over dit thema vond plaats op 7 februari 2019:
- Lees het verslag
- Bekijk de tips over intersectioneel denken en doen

 

2. Opvoeden

 

Kun je al bij de opvoeding van kinderen brede en ruime definities van gender hanteren? En hoe ga je in de opvoeding om met maatschappelijke normen over hoe een 'jongetje' of 'meisje' zich hoort te gedragen? Laat je een 'jongetje' bijvoorbeeld met nagellak naar school gaan, omdat hij dat zelf ontzettend graag wil, of laat je je daarbij meer leiden door maatschappelijke normen?

 

Deze en andere vragen staan centraal bij het thema opvoeden, dat we trouwens breder zien dan alleen ouders/verzorgers thuis.

 

Belangrijk hierbij is ook de vraag hoe we stimuleren dat dominante sociale normen op het gebied van opvoeding van kinderen meer ruimte bieden voor genderdiversiteit en -gelijkheid dan dat ze nu doen. Strakke gendernormen beïnvloeden immers zelfs hoe we het gedrag van de jongste kinderen interpreteren en beoordelen.

 

De kennishub over dit thema vond plaats op 28 juni 2019:
- Lees het verslag
- Bekijk de tips over genderbewust opvoeden

 

3. Tienertijd en studiekeuze

 

Hoe kunnen we jongeren stimuleren ruime en brede opvattingen te hebben van 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'? En hoe zorgen we ervoor dat sociale normen onder tieners en de volwassenen om hen heen meer vrijheid bieden voor álle jongeren - niet alleen in hun genderidentiteit, -beleving, en -expressie, maar ook in hun studiekeuze?

 

Hoe ontstaat er bijvoorbeeld daadwerkelijk meer ruimte voor 'jongens' om te kiezen voor onderwijs of zorg, en voor 'meisjes' om te kiezen voor economie of techniek? En misschien nog wel belangrijker: hoe komen we tot een gelijke waardering van allerlei verschillende soorten studierichtingen en -niveaus, waardoor negatieve stigmatisering afneemt? 

 

Bij deze meeting betrekken we jongeren zelf, en willen we specifiek organisaties bereiken gericht op tieners, en de volwassenen die veel met deze leeftijdsgroep te maken hebben (denk bijvoorbeeld aan zorgcoördinatoren op scholen, leraren, studieadviseurs).

 

De kennishub over dit thema vond plaats op 29 oktober 2019:
- Lees het verslag
- Bekijk het filmpje van de kennishub

 

4. Arbeidsmarkt

 

Hoe zorgen we op de arbeidsmarkt voor gelijkwaardigheid in wat geldt als 'mannelijk' en 'vrouwelijk'? Hoe komt het bijvoorbeeld dat 'mannelijke' eigenschappen als lef en leiderschap op de werkvloer nog steeds hoger worden gewaardeerd dan 'vrouwelijke' eigenschappen als kalmte en zorgzaamheid? En wat kunnen we doen om dit te veranderen?

 

Kortom: Wat kunnen we doen om te zorgen dat positieve normen ten aanzien van genderdiversiteit en -gelijkheid ook op de arbeidsmarkt de overhand krijgen? Wat kunnen bedrijven en organisaties daarin betekenen, zowel in hun beleid op de werkvloer zelf als in hun werving en selectie?