Vier tips voor gemeenten om digitale drempels te verlagen

Gemeenten en welzijnsorganisaties informeren en ondersteunen burgers steeds vaker digitaal en online. Met name mensen met een beperking ervaren enorme drempels bij de toegankelijkheid van online dienstverlening. Hoe kan dit beter? Professionals en experts delen hun ervaringen, goede praktijkvoorbeelden en tips.

Het taalgebruik van overheidswebsites is te ingewikkeld, de informatie is slecht te vinden en een optie voor audio ontbreekt vaak. Uit de Monitor Digitale Toegankelijkheid  2021, een analyse van 7000 websites van de landelijke en lokale overheid, blijkt dat slechts vier procent van de websites goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Mensen die niet goed gebruik kunnen maken van digitale diensten blijven daardoor sterk afhankelijk van anderen. Dit heeft een negatieve impact op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ook zeggen sociaal professionals dat zij veel tijd besteden aan digitale vragen van inwoners. Dit hoeft niet nodig te zijn. Gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten daarom toegankelijk zijn voor iedereen, maar de vraag hoe is een zoektocht. 

Download hier de interactieve pdf 'Digitale inclusie: wat werkt volgens de experts?'

Kennis delen over hoe gemeenten digitale toegankelijker kunnen worden

Op 3 november 2022 organiseerde Movisie een kennisdeelsessie digitale toegankelijkheid voor gemeenten die de digitale toegankelijkheid voor zorg en ondersteuning willen verbeteren. Gemeentelijke projectleiders, maatschappelijke organisaties, sociaal professionals en ervaringsdeskundigen spraken met elkaar over hoe we de digitale toegankelijkheid van gemeenten kunnen versterken, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking.  

In dit artikel vind je een korte samenvatting van deze kennisdeelsessie, met ervaringen, tips en goede voorbeelden, en links naar de interviews die met de gastsprekers hebben plaatsgevonden. Vier gastsprekers kwamen aan het woord: Erwin Young, ervaringsdeskundige, oud-voorzitter vereniging Onbeperkt Oost,  Claartje Sadée, beleidsmedewerker Digitale toegankelijkheid bij Ieder(in), netwerk van belangenbehartigers voor, door en met mensen met een beperking, Marlies Klooster, projectleider aanjaagteam digitale toegankelijkheid bij de VNG en Karien Sondervan, directeur Cybersoek, sinds 2001 het platform voor digitale zelfredzaamheid in Amsterdam. 

Vier tips: