De vier vernieuwende werkwijzen van het Platform Werk Inclusief Beperking

1 augustus 2022

Ondanks een recordaantal vacatures staan te veel mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking aan de kant. Het Platform Werk Inclusief Beperking wil een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen. In het Platform Werk Inclusief Beperking werken vier initiatieven samen die ieder vernieuwende werkwijzen ontwikkelen om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische of verstandelijke beperking te vergroten. Wat houden deze vernieuwende routes naar werk in en waar staan ze nu?

Het doel van het Platform Werk Inclusief Beperking: een arbeidsmarkt waar iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert en daar financieel voor wordt gewaardeerd, zodat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Mensen met een psychische of verstandelijke beperking aan werk krijgen én houden is onze focus voor de eerste jaren van het platform.

Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking worden vanuit bestaande initiatieven nieuwe routes naar werk ontwikkeld: FLOOR en VSO-scholen vanuit FLOORjongerencoaching, Common Grounds Inclusieve Werkgevers vanuit Campus Woudhuis, Werken met WerkWeb-Autisme vanuit De Nederlandse Vereniging voor Autisme en Praktijkleren Plus vanuit Werkdag BV. Ook is aan het Platform Werk Inclusief Beperking een denktank met experts gekoppeld. In dit artikel lees je meer over de vernieuwende werkwijzen.

FLOOR en VSO-scholen

FLOOR jongerencoaching en VSO-scholen ontwikkelen samen een vernieuwende werkwijze om jongeren die uitgestroomd zijn of in het laatste jaar zitten van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), stappen te laten zetten naar passend werk. De jongeren werken aan het vergroten van hun zelfbewustzijn en het opdoen van werknemers- en netwerkvaardigheden. Dit doen zij met de methode Persoonlijke Toekomstplanning, die bewezen effectief is. De jongeren op een VSO-school leren niet alleen zichzelf kennen, maar stellen ook concrete participatiedoelen, en gaan met behulp van de coach aan de slag om deze te realiseren. Het bijzondere is dat deze coaches dit op vrijwillige basis doen. Hierdoor hebben zij alle ruimte en tijd om effectief te zijn. FLOOR zorgt ervoor dat deze coaches goed opgeleid en betrokken zijn, waardoor de continuïteit van de coachtrajecten groot is.

Oproep

In september gaan drie VSO-scholen de samenwerking met FLOOR jongerencoaching starten. Er is nog ruimte voor maximaal twee scholen om aan te haken bij dit bijzondere project. Heb je interesse of ken je een mogelijk geïnteresseerde VSO-school? Neem dan contact op met Carola Rothuizen van FLOOR jongerencoaching via contact@floorjongerencoaching.nl.

Afbeelding met persoon, binnen, muur, plaats</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Floor coach en coachee

Common Grounds Inclusieve Werkgevers

Campus Woudhuis heeft samen met inclusieve werkgevers in de buurt zogeheten common grounds gecreëerd. Samen met werkgevers richt Campus Woudhuis werkplekken in voor mensen die officieel 0 procent loonwaarde hebben. Campus Woudhuis vervult daarin de rol van intermediair en begeleider. Samen ontwikkelen Campus Woudhuis, werkgever en medewerker een goede match tussen medewerker, werkgever en duurzaam werk. Bij een bouwonderneming en bos- en natuurbeheerder werken 7 medewerkers naar vermogen mee, ontwikkelen ze zich als werknemer en leren het vak in de praktijk van echte vaklieden. Het gaat vooral om praktijkleren en coaching in het werk en wennen en elkaar leren kennen: samen ontdekken