Vijf pluspunten van samenwerking tussen wijkteam en vrijwilligers

artikel - 23 oktober 2015

Uit het onderzoek ‘Sociale (wijk)teams in vogelvlucht’ (Movisie, 2014) blijkt dat slechts twaalf procent van de sociale wijkteams vrijwilligers actief betrekt bij hun werkzaamheden. Een gemiste kans want vrijwilligers kunnen wijkteams helpen bij het efficiënter uitvoeren van hun taken. Wat zijn de pluspunten?

1. Kwetsbare burgers bereiken

Vrijwilligersorganisaties bereiken kwetsbare burgers: ze komen er achter de voordeur. Doordat vrijwilligers ondersteuningen bieden aan kwetsbare burgers, hebben vrijwilligersorganisaties een passend aanbod voor deze groep mensen.

2. Samenwerken in hulpverlening

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties kan de hulpverlening aan kwetsbare burgers ondersteunen. Doordat deze burgers deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten of zelf vrijwilligerswerk doen, komt men even uit de thuissituatie. Het kan daarbij helpen om de eigenwaarde te vergroten, competenties op te doen en het sociale netwerk te vergroten.

3. Activiteiten opzetten

Vrijwilligersorganisaties weten hoe ze activiteiten en voorzieningen kunnen opzetten met weinig middelen. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld het in stand houden van voorzieningen die vanwege bezuinigingsmaatregelen zouden verdwijnen.

4. Lokale netwerken opbouwen

Vrijwilligers én vrijwilligersorganisaties hebben vaak lokale netwerken in de wijk opgebouwd. Dat is handig voor buurtteams om hun netwerk te vergroten en verdiepen. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties met hun lokale netwerken ondersteunen in het signaleren van problemen in de wijk.

5. Actief burgerschap stimuleren

Vrijwilligersorganisaties stimuleren actief burgerschap al jaren. Ze hebben expertise en veel ervaring in het vinden en binden van vrijwilligers. Wellicht een open deur maar niet onbelangrijk, in een tijd dat het ingewikkeld is om vrijwilligers warm te maken én te behouden voor klussen of langdurig vrijwilligerswerk.

Dit artikel verscheen in MOVISIES 25 - oktober 2015. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden.

Reacties

Wij werken in onze buurt samen als sociaal team met een bewonersteam. Nog pril en kwetsbaar, maar we werken samen. In het formele sociaal team zitten naast de beroepskrachten ook 2 buurtbewoners, uit het bewonersteam. We (buurtbewoners met opbouwwerkers als ondersteuning) zijn op zoek naar voorbeelden in Nederland waar ook niet alleen samengewerkt wordt als formele en informele zorgpartners, maar waar de buurtbewoner als gelijkwaardige deelnemer in het sociaal team zit. Wie kan ons helpen?

Ondergetekende, met mijn achtergronden revalidatietechniek, (vrijwillig) zorgadviseur bij MEE, zorgouder van een overleden chronisch zieke dochter, lid cliëntenraad WMO, zou graag vrijwillig een wijkteam willen ondersteunen in midden van het land. Tel: 0613805111

Wij (het LSA) vinden het ook onbeschrijfelijk zonde dat erdoor sociale wijkteams niet meer wordt samengewerkt met actieve bewoners (of vrijwilligers). Wij organiseerden kort geleden een bijeenkomst waar de partijen met elkaar in gesprek gingen.

Lees een verslag:
http://www.lsabewoners.nl/bijeenkomsten/sociale-wijkteams-natuurlijk-met...

Hoi Pleuni,

Ja, dit was een hele inspirerende middag. Mooi om te zien hoe het betrekken van vrijwilligers bij sociale (wijk)teams vorm kan krijgen.

Onbegrijpelijk dat het slechts 12% is! Voor onze sociaal wijkteams van Buurtkracht Rijnmond is het werken met vrijwilligers een kernactiviteit. Zij kennen de buurt, de straat en de bewoners. Met een kleine professionele organisatie welzijn kun je de veelal brede opdracht niet alleen aan. Het overleg met de Vrijwilligersorganisaties in Capelle aan den IJssel maakt het mogelijk zaken af te stemmen, samen op te trekken, ondersteuning aan elkaar te bieden, etc. Het Vrijwilligers InfoPunt kent een vacaturebank, info- en advies over vrijwilligerswerk. De sociaal wijkteams zoeken sleutelfiguren in de wijken, verbinden vrijwilligers aan activiteiten, kwetsbaren. Wat kun je zonder vrijwilligers???

Wat mooi dat jullie wél vrijwilligers betrekken bij het sociaal wijkteam! Ik ben erg nieuwsgierig hoe jullie dit in de praktijk brengen. Misschien kunnen we een keer we een keer contact hebben hierover. Wellicht kunnen we jullie voorbeeld gebruiken om dit thema meer aan te jagen. Ik ben bereikbaar via k.vanderveer@movisie.nl of 0655440602.

Reageer op dit artikel

2 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.