Vijf pluspunten van samenwerking tussen wijkteam en vrijwilligers

artikel - 23 oktober 2015

Uit het onderzoek ‘Sociale (wijk)teams in vogelvlucht’ (Movisie, 2014) blijkt dat slechts twaalf procent van de sociale wijkteams vrijwilligers actief betrekt bij hun werkzaamheden. Een gemiste kans want vrijwilligers kunnen wijkteams helpen bij het efficiënter uitvoeren van hun taken. Wat zijn de pluspunten?

1. Kwetsbare burgers bereiken

Vrijwilligersorganisaties bereiken kwetsbare burgers: ze komen er achter de voordeur. Doordat vrijwilligers ondersteuningen bieden aan kwetsbare burgers, hebben vrijwilligersorganisaties een passend aanbod voor deze groep mensen.

2. Samenwerken in hulpverlening

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties kan de hulpverlening aan kwetsbare burgers ondersteunen. Doordat deze burgers deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten of zelf vrijwilligerswerk doen, komt men even uit de thuissituatie. Het kan daarbij helpen om de eigenwaarde te vergroten, competenties op te doen en het sociale netwerk te vergroten.

3. Activiteiten opzetten

Vrijwilligersorganisaties weten hoe ze activiteiten en voorzieningen kunnen opzetten met weinig middelen. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld het in stand houden van voorzieningen die vanwege bezuinigingsmaatregelen zouden verdwijnen.

4. Lokale netwerken opbouwen

Vrijwilligers én vrijwilligersorganisaties hebben vaak lokale netwerken in de wijk opgebouwd. Dat is handig voor buurtteams om hun netwerk te vergroten en verdiepen. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties met hun lokale netwerken ondersteunen in het signaleren van problemen in de wijk.

5. Actief burgerschap stimuleren

Vrijwilligersorganisaties stimuleren actief burgerschap al jaren. Ze hebben expertise en veel ervaring in het vinden en binden van vrijwilligers. Wellicht een open deur maar niet onbelangrijk, in een tijd dat het ingewikkeld is om vrijwilligers warm te maken én te behouden voor klussen of langdurig vrijwilligerswerk.

Dit artikel verscheen in MOVISIES 25 - oktober 2015. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden.