Een visuele terugblik op het Kennisatelier Toewerken naar Impact

Bouwen aan een grotere impact met je basisvaardigheden initiatief

Schrijven, lezen, spreken, luisteren, rekenen en digitale vaardigheden. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is er om deze vaardigheden te versterken. De kennis van het Expertisepunt helpt initiatieven in hun aanpak voor het bevorderen van deze basisvaardigheden. Met een goede aanpak hopen initiatieven impact te maken. Maar hoe maak je impact? En hoe kan je die impact vergroten?

De grote vraag van dit kennisatelier luidt: ‘Hoe maak je impact?’. Nada de Groot, onderzoeker bij Movisie, legt dit aan de hand van de ‘5 bouwstenen’. De bouwstenen zijn ontwikkeld om voort te bouwen op een succesvolle aanpak. Ze laten zien hoe je je interventie nog effectiever kan maken en je impact kan vergroten. 

Klik op de afbeelding om te vergroten

 


visuele samenvatting EB kennisatelier

Je initiatief beschrijven en onderbouwen

In het kennisatelier horen we over twee succesvolle initiatieven: Anne Heinsbroek vertelt over de VoorleesExpress en Laura Hendriks van Alsare vertelt over de Zilveren Taalcompetenties. Hoe zijn zij aan de slag gegaan met hun beschrijving en onderbouwing? En waarom is het voor hen belangrijk geweest om hiermee aan de slag te gaan? Hendriks en Heinsbroek vertellen over hun unieke ervaringen. Zilveren Taalcompetenties is een methode die op basis van onderzoek is ontwikkeld. De VoorleesExpress is een methode die vanuit de praktijk meer organisch is doorontwikkeld. Beide initiatieven geven de deelnemers aan het kennisatelier een mooi beeld van waarom en hoe zij aan impact werken. 

Aan de slag 

Deelnemende initiatieven krijgen zo een manier aangereikt om aan impact te werken: de bouwstenen, met daarbij 2 voorbeelden van hoe een basisvaardigheden initiatief werkt aan impact. De vragen die ze stellen over het opstellen van een goede beschrijving en onderbouwing helpen met het verbeteren van de initiatieven waar zij aan werken. Met deze handvaten en de inspiratie opgedaan uit het kennisatelier, kunnen zij zelf (verder) werken aan het maken van impact.

Wil je meer weten over het vergroten van impact met de ‘5 bouwstenen’? 

Lees hier meer