Vooraankondiging: Samen aan de slag voor een betere toegang van het Sociaal Domein

23 juli 2020

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoe zorg je er als gemeente voor dat de toegang een goede aansluiting heeft en blijft houden met inwoners met ondersteuningsvragen? Hoe realiseer en borg je in de praktijk een integrale toegang? Dit najaar start het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ waarin gemeenten met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners samen leren en ontdekken hoe de toegang merkbaar beter kan.

Ben jij in je gemeente actief binnen het Sociaal Domein? Vind je dat de toegang tot participatie, begeleiding en zorg beter kan? Zou je die toegang meer wil inrichten en borgen vanuit het perspectief van de inwoners? Zo ja, dan is jullie gemeente wellicht geïnteresseerd in dit verbetertraject!

Wat biedt het Verbetertraject Toegang?

Het resultaat van dit traject is een merkbaar verbeterde toegang, waarin gemeenten, cliënten en maatschappelijke partners samenwerken. Je brengt gestructureerd je huidige lokale toegang tot het brede sociale domein in beeld. Je vergelijkt dit met andere gemeenten en deelt de thema’s en vraagstukken die in jouw praktijk spelen. Je wordt hierin begeleid door Movisie, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Wij starten een landelijk en voor zover nog nodig een lokaal leer- en ontwikkeltraject op. Door samen te leren en ontwikkelen in de praktijk, door elkaar aan te spreken op zaken die meer aandacht behoeven, kunnen lokaal snelle verbeterslagen worden gemaakt. Daarbij benutten we de al beschikbare kennis en inzichten en nemen we lessen uit andere verbetertrajecten en landelijke programma’s mee.

Wat vraagt het van jouw gemeente?

Als je gemeente deelnemer wordt in dit verbetertraject, dan vraagt dit een tijdsinvestering. Je stelt een lokale projectgroep samen. Hierin zitten vanuit de gemeente een leidinggevende en beleidsadviseur Sociaal Domein, maar ook een vertegenwoordiging van praktijkorganisaties en wijkteams. Indien aanwezig neemt/nemen de lokale adviesraad Sociaal Domein en/of lokale cliëntorganisatie(s) of ervaringsdeskundige inwoners plaats in de projectgroep. Uit hun midden komt een projectleider die voldoende tijd (zo’n 6 tot 12 uur per week) beschikbaar heeft voor het coördineren en faciliteren van de werkzaamheden. Vanuit de projectgroep zullen lokale werkgroep(en) verbeteringen ontwikkelen en implementeren.

Meedoen aan het Verbetertraject Toegang

In het najaar gaat het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ van start met de eerste groep gemeenten. In de tweede helft van augustus volgt meer uitgebreide informatie, een beschrijving van voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid om direct aan te melden. Wil je je belangstelling nu al kenbaar maken, verstuur dan een mail naar toegang@movisie.nl. Je ontvangt dan de nadere informatie vanaf 18 augustus rechtstreeks in je mailbox.  

Verbetertraject Toegang is een opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (klik hier voor meer informatie). Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en Instituut voor Publieke Waarden (IPW) begeleiden het verbetertraject. De begeleiding gebeurt in samenwerking met Ieder(in), Per Saldo, Mind, NDSD en Divosa.