Vraagtekens invullen van vso-leerlingen

FLOOR jongerencoaching en VSO-scholen starten samenwerking

14 november 2022

FLOOR jongerencoaching en vso-scholen versterken elkaar zodat jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) stappen kunnen zetten naar passend werk. Het gaat om jongeren die uitgestroomd zijn of in het laatste jaar van het vso zitten. De eerste vso-leerlingen zijn in september gestart met hun coachtraject.

Nieuwe route

De samenwerking tussen een leerling, mentor en FLOOR-coach is een experiment om na te gaan of deze samenwerking een nieuwe route naar passend werk biedt voor vso-leerlingen. Drie vso-scholen zien de kracht in van de samenwerking met FLOOR-coaches. Namelijk De Piramide in Den Haag, Klimop School te Hilversum en scholengemeenschap De Kleine Prins. De jongeren worden door de coach uitgedaagd om samen te ontdekken waar de behoeften, mogelijkheden, participatiedoelen en irritaties liggen van de leerling. ‘Het gaat om leerlingen die verder willen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen, met tijd en aandacht. Waar net iets meer nodig is dan het schoolaanbod’, legt Carola Rothuizen van FLOOR jongerencoaching uit. De coach werkt één jaar samen met de leerling om zowel zijn of haar zelfbewustzijn en eigen regie te vergroten als stappen te zetten naar passend werk. Dit doen zij met de methode Persoonlijke Toekomstplanning.

Oproep

Denk je dat leerlingen op jouw vso-school ook baat hebben bij een FLOOR-coach? Er is nog ruimte voor maximaal twee scholen om samen deze nieuwe route naar werk voor vso-leerlingen te onderzoeken. Heb je interesse of ken je een mogelijk geïnteresseerde vso-school? Neem dan contact op met Carola Rothuizen van FLOOR jongerencoaching, via carola@floorjongerencoaching.nl.

Tijd en ruimte

De FLOOR-coach doet zijn of haar werkzaamheden op vrijwillige basis. Hierdoor hebben zij alle ruimte en tijd om effectief te zijn. Deze tijd maakt het mogelijk dat de coach en leerling elkaar goed leren kennen, de leerling zichzelf kan ontdekken en stap voor stap aan de participatiedoelen kan werken. De tijd en het vergroten van de zelfregie van de leerlingen is wat mentoren als Ingrid Schouwenaar zo aanspreekt aan deze nieuwe werkwijze. Ze denkt aan een jongen die klaar is met het vso-onderwijs, maar geen plek vindt op het vervolgonderwijs (mbo). ‘Dan denk je: hoe nu verder? Ik zie zoveel potentie in een leerling. Ik gun hem de beste plek, maar ik weet niet wat bij hem past. Er zijn nog te veel vraagtekens. Ik heb de indruk dat jullie die vraagtekens kunnen invullen met hem.’ 

Kenniskring

Het inzetten van het eigen netwerk is een belangrijke succesfactor. Zowel de kenniskring van de leerling als de coach kunnen benut worden om de werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden van de leerling te versterken. Als de leerling bijvoorbeeld in een keuken of bediening wil werken en de coach kent iemand met een horecabedrijf, dan worden die contacten gelegd. Of de coach gaat samen met de leerling mee naar het buurthuis, restaurant of eetcafé in de buurt. Waar de leerling vervolgens een dag stage kan lopen of enkele uren in de week mee kan werken. Stap voor stap werkzaamheden rustig opbouwen is een aspect waar de coach op kan toezien.

De essentie van de samenwerking tussen FLOOR jongerencoaching en de vso-scholen gaat over gelijkwaardig naast de jongere staan, hun tempo volgen en stap voor stap naar meer participatie werken. Soms is het eigenlijk heel simpel.

Cijfers

In het schooljaar 2015-2016 verlieten bijna 11.000 leerlingen het voorgezet speciaal onderwijs. Van de leerlingen die na uitstroom uit het vso in 2018 geen onderwijs meer volgden had 24 procent werk, al dan niet in combinatie met een uitkering. Met name jongeren met een uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ belanden bijna altijd in een uitkering. Het gaat om ruim negen op de tien jongeren. Bij jongeren met een uitstroomprofiel ‘arbeid’ gaat het om bijna 60 procent van de jongeren, terwijl deze jongeren tijdens hun opleiding juist worden voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt (CBS, 2018).

 De inzet van FLOORjongerencoaches op VSO-scholen is onderdeel van het Platform Werk Inclusief Beperking. Een samenwerking tussen Movisie, Verwey Jonker Instituut en gefinancierd door Goldschmeding Foundation. Binnen dit platform worden nieuwe routes naar werk voor mensen met een psychische of verstandelijke kwetsbaarheid gecreëerd en onderzocht. Lees meer op: Platform Werk Inclusief Beperking | Movisie