Vragen en antwoorden over netwerkversterking

6 november 2015

Hoe breng ik samen met de cliënt het netwerk in kaart? Mag iedereen een ecogram maken? En wat te doen als iemand geen netwerk heeft? Deze vragen werden gesteld tijdens het webinar ‘Betrekken en versterken van een sociaal netwerk’ van In voor Mantelzorg. Hieronder vindt u de antwoorden van adviseurs Maryse den Hollander en Ton van Elst.

Welk ecogram wordt het meest gebruikt? En welke is goed te gebruiken in de gehandicaptenzorg?

Er is geen registratie over welk ecogram het meest succesvol is. Wij zien dat de vorm die gekozen wordt erg afhangt van de persoon en van de problematiek waar cliënt en/of mantelzorger mee te maken heeft. In de gehandicaptenzorg worden veel ecogrammen gebruikt die foto’s/plaatjes toepassen. Meestal betekent het dat een eenvoudig ecogram een goede start is om het gesprek op gang te brengen.

 

Mag iedereen een ecogram maken?

Jazeker, als het maar bijdraagt aan de hulpvraag van de cliënt of mantelzorger. Stem altijd af of andere professionals het al hebben gedaan, zodat het niet dubbel wordt gedaan. In onze ervaring is het zeker ook behulpzaam om eerst eens een ecogram van je eigen netwerk te maken: zo kun je ervaren wat er makkelijk of lastig aan is en wat het eventueel op kan leveren.

 

Moet een ecogram altijd door een professional gedaan worden of kan een familielid het ook invullen?

Dit kan zeker door een familielid gedaan worden en/of samen met de cliënt. Belangrijk is wel dat het familielid de cliënt centraal zet hierin en liefst onbevooroordeeld kan vragen naar de wensen en behoeften van de cliënt. Natuurlijk kun je dit ook als start nemen en het gesprek een volgende keer laten plaatsvinden. Daarnaast leert de ervaring dat het helpt als familieleden of andere naasten uit het netwerk eerst een korte scholing op dit gebied krijgen.

 

Wat te doen met/ bij mensen zonder netwerk?

Neem juist dan de tijd om met elkaar in gesprek te gaan hierover. Achter ieder netwerk zit een verhaal. Maak dat bespreekbaar bespreekbaar. Vervolgens kun je kijken of er motivatie bij de cliënt is om hierin stappen te zetten. Wensen en/of kwaliteiten van mensen kunnen motivatie geven om het netwerk te vergroten of aan hun sociale vaardigheden te werken. Motiverende gespreksvoering kan hierbij een sleutel zijn om een begin te maken. Ook kan het helpen om aan de slag te gaan met de principes van zelfregie om te ontdekken waar de knelpunten zijn. Zie bijvoorbeeld de QueZ app. Vragen over eigen regie voor cliënt en professional.
 

Tips van kijkers over netwerkversterking

Deelnemers aan het webinar gaven de volgende tips:
  • Maak cliënten en/of familieleden echt zelf verantwoordelijk voor ecogram. Het zelf opschrijven is dus van 'belang'.
  • Onze stichting werkt met een driehoek van Chiel Egberts, deze kun je ook gebruiken voor vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Bij iemand die helemaal geen contacten had en geen onbekende toe wilde laten in haar leven, heeft een mantelzorgconsulent samen met haar, haar fotoboek doorgekeken om te bekijken of daar iemand in stond om weer in contact kon komen om haar eenzaamheid te verminderen.
  • Pak het adressenboekje van de cliënt erbij en kijk met wie hij/zij contact heeft. Dat doe je natuurlijk niet bij het eerste contact…
  • Ondersteun overbelaste mantelzorgers met vrijwillige coaches, die worden opgeleid als netwerkcoach. Dit ervaren mantelzorgers als zeer helpend. Veel vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld, dus de overbelasting van mantelzorgers is ook bij 'de gemeenschap' in beeld.
  • Gebruik voor de vrijwillige coaches voor mantelzorgers de methode 'natuurlijk een netwerkcoach!’ van MantelzorgNL, een erg handig instrument
  • Gebruik de sociale kaart van de gemeente.

Verder lezen over netwerkversterking

Bekijk het webinar

Wilt u meer weten over netwerkversterking? Kijk dan hier het webinar terug. Of bekijk de andere webinars van In voor Mantelzorg.
Wilt u meer informatie over het versterken van het netwerk van cliënten? Neem dan contact op met Maryse den Hollander of Ton van Elst.

 

In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg heeft als doel de samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten te versterken. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma. Lees meer op www.invoormantelzorg.nl