Vragenlijst: Corona en de gevolgen voor sociaal werkers

13 januari 2021

In april en mei 2020 vulden meer dan 700 sociaal werkers in Nederland een eerste vragenlijst van hogeschool Saxion in over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sociaal werk. Hieruit bleek dat de ingrijpende maatregelen tot een aantal belangrijke veranderingen in het handelen van sociaal werkers leidden. De hogeschool zet opnieuw een vragenlijst uit, om de ervaringen en de behoeften van sociaal werkers tijdens de tweede lockdown te peilen. Vul jij hem ook in?

Door de ervaringen en behoeften van sociaal werkers in de huidige lockdown in kaart te brengen, kunnen we de krachten binnen het sociaal werk beter bundelen, elkaar ondersteunen en onze invloed op het politieke en maatschappelijke debat vergroten.

Ook in andere Europese landen

Deze vragenlijst wordt ook in andere Europese landen uitgezet. De resultaten zijn daardoor internationaal vergelijkbaar en worden in Nederland aangeboden aan Movisie, FCB, Sociaal Werk Nederland, BPSW en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Neem ook deel!

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 - 15 minuten. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je kunt op ieder moment besluiten om te stoppen met deze vragenlijst, zonder een reden hiervoor te geven. Alle persoonlijke data die wordt verzameld met dit onderzoek wordt geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden tot individuen. De geanonimiseerde resultaten kunnen gebruikt worden voor (wetenschappelijke) publicaties. Invullen kan tot en met 31 januari 2021.

Ga naar de vragenlijst