Van vreemden naar vrienden

Voorbeelden van succesvolle verbinding in de wijk

7 oktober 2022

Een online prikbord, samenwerken aan een goed doel of een opruimactie: verbinding in de wijk kent vele wegen. In het project Respectvol Samenleven is gekeken naar wat wel én niet werkt bij het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende achtergronden en (levens)overtuiging. En hoe je dit sociale contact dan succesvol kan organiseren. Aan de hand van bestaande initiatieven hebben zij niet alleen kennis, maar ook inspiratie opgedaan als het gaat om verbinding. Samen met de initiatieven laten zij zien hoe succesvolle verbinding er uit kan zien.

‘De straten die bij Lief&Leedstraten zijn aangesloten, hebben een spaarpotje die beheerd wordt door de ‘gangmaker’ van de straat. Vanuit dat potje kan de straat iets extra’s doen voor een buur die dat even kan gebruiken. Of iemand in de buurt namens de straat verrassen met een cadeautje. Dit kleine gebaar draagt  bij aan het ontstaan van een straatnetwerk waarbinnen het eenvoudiger wordt om elkaar aan te spreken, op te zoeken of gezamenlijk iets op te pakken.’ Zo eenvoudig kan het zijn om de sfeer in een buurt te verbeteren, vertelde Shakira van Steenis van stichting Lief&Leedstraat tijdens de lancering van het project Respectvol Samenleven in het voorjaar van 2021. Dit kleine gebaar draagt bij aan het ontstaan van een straatnetwerk waarbinnen het eenvoudiger wordt om elkaar aan te spreken, op te zoeken of gezamenlijk iets op te pakken.

Lief&Leedstraat is maar een voorbeeld van de vele buurtinitiatieven die warme ontmoetingen mogelijk maken, juist tussen buurtbewoners die elkaar niet snel zouden ontmoeten. Of die ver van elkaar af staat, een andere mening hebben of andere gebruiken kennen.

Goed volk

‘Wij kennen elkaar van het prikbord, toch?’ Esther Droste, beheerster van het digitale Prikbord Lunetten, hoort dit vaak als ze door haar buurt loopt. Het Prikbord werd in november 2013 opgestart door een wijkgenote. Inmiddels is ruim 40% van de bewoners van Lunetten erbij aangesloten.

‘Dankzij het prikbord ontmoeten we elkaar online en offline, en hebben daardoor het gevoel dat we elkaar beter kennen. Voor mij is het prikbord een wezenlijk onderdeel van wonen in deze wijk. Als je in de wijk woont en je zit op het prikbord, dan ben je ‘goed volk’ en gunnen we elkaar iets.’  

Inzet voor een ander

‘Niet iedereen herkent in zichzelf een leider,’ zegt Marie-José van der Meij, al 18 jaar lid van de Rotaryclub. ‘Waar het om gaat is dat je je talenten en je netwerk inzet voor een ander. Het oorspronkelijke idee achter een Rotaryclub is het samenbrengen van leiders uit de zakenwereld om samen de wereld, en op kleinere schaal de buurt, te verbeteren. Wat ons in de club verbindt zijn sociale universele waarden: een vreedzame samenleving, het zorgen voor elkaar en een leefbare planeet.’  

‘Vriendschap tussen mensen met verschillende beroepen is een belangrijk onderdeel van de Rotary. In een vriendschappelijke setting kun je dilemma’s bespreken die je ervaart. Het bespreken van ethische kwesties is bijvoorbeeld iets dat de eerste Rotaryclubs ook deden en dat is nu ook actueel: door met clubleden te bespreken voor welke keuzes je staat in je werk voorkom je dat je je blind staart op je eigen perspectief. Een advocaat heel anders over een vraagstuk dan een spoken word artiest of een bouwdeskundige.’ 

Ontdek meer verhalen over warm contact in de buurt

 

Respectvol Samenleven is een project van Movisie en Buurtwijs mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. In dit kader is onder ander onderzocht hoe verschillende soorten ontmoeting voor meer binding zorgt tussen mensen met verschillende achtergronden. De resultaten van dit project zijn hier terug te lezen.

Lees meer van Respectvol Samenleven