Vrijwilligers in hun kracht: versterken van competenties van vrijwilligers met lange afstand tot de arbeidsmarkt

Veel mensen met fysieke of psychische kwetsbaarheden en langdurige werkloosheid willen de kloof tot de arbeidsmarkt verkleinen door te werken als vrijwilliger binnen een activeringsorganisatie. Dit vrijwilligerswerk biedt naast dagstructuur en sociale participatie ook mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het versterken van kwaliteiten en competenties. Hiervoor heeft Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken, de interventie 'Erkenning verworven competenties voor vrijwilligers – Algemene vrijwilligerscompetenties' (EVC-A) ontwikkeld. Naast stimulering van persoonlijke ontwikkeling is een ander doel een tool bieden voor HRM als het gaat om immateriële waardering en beloning voor vrijwilligers.

In dit artikel bespreken we de opbrengsten van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar EVC-A dat bij verschillende vrijwilligersorganisaties en ggz-instellingen is uitgevoerd.

Lees het artikel op professioneelbegeleiden.nl