Waar liggen kansen en knelpunten voor gemeenten als het gaat om respijtzorg?

8 januari 2019

Is de uitdaging in jouw gemeente om de respijtvoorziening (vervanging van mantelzorg) goed te benutten? Of lukt het niet om het aanbod beter bekend te maken? Wij horen het graag.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt binnenkort een landelijk aanjager respijtzorg aan. Deze landelijke aanjager zal met gemeenten en zorgkantoren inventariseren welke behoefte er is aan goede respijtzorg, hoe het juiste ondersteuningsaanbod in gemeenten eruit kan zien en wat er nodig is om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten. Op basis van de inventarisatie zal gezamenlijk besproken worden hoe het aanbod verbeterd kan worden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) en Movisie willen graag de landelijke aanjager respijtzorg goed voorbereiden en informeren over de knelpunten en kansen die je vanuit jouw gemeente ervaart, en wat u zou helpen om goede respijtzorg te regelen. Is de uitdaging in uw gemeente om de respijtvoorziening goed te benutten? Of lukt het niet om het aanbod beter bekend te maken?

Vul vragenlijst in

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer tien minuten van uw tijd in beslag nemen. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

(*Respijtzorg is de tijdelijke en complete vervanging van mantelzorg zodat de mantelzorger even op adem kan komen)