Waar is Wally: brug tussen huisarts en sociaal domein  

Hoe zorg je ervoor dat mensen die bij de huisarts komen met sociale, financiële of psychische problemen snel naar de juiste plek verwezen worden voor de oplossing van hun zorgen? In Deventer is daar het succesvolle project ‘Waar is Wally’ voor opgezet. Wat is een Wally en wat is de meerwaarde van deze samenwerking?   

Met het project ‘Waar is Wally’ slaan Lia Huisman, projectmedewerker innovatie bij GGZ Deventer en Inge Obdeijn, maatschappelijk werker bij stichting de Kern, een brug tussen huisartsen en het sociaal domein. Huisman zorgt hierbij voor het contact met de huisartsen en Obdeijn is de connectie met het sociaal domein in Deventer. De Wally ontstond als oplossing voor te drukke huisartsen en de vraag naar passende hulp onder inwoners.  

Waar is Wally?   

De naam Waar is Wally komt van de gelijknamige prentenboeken. Dit zijn zoekboeken voor kinderen met zóveel figuren en poppetjes, dat je de juiste persoon nauwelijks kunt vinden.   

Vraagverheldering voor inwoners   

Stel: een vrouw komt bij de huisarts met hoofdpijn. De huisarts vraagt door naar de thuissituatie. Dan blijkt dat de vrouw problemen heeft met haar dochter en zich zorgen maakt om schulden. De hoofdpijn is weliswaar een probleem, maar de onderliggende redenen daarvoor kunnen niet met medicatie opgelost worden. Om die reden gaat de huisarts op zoek naar een sociaal werker. Ze belt met verschillende instanties, maar wordt vanwege allerlei redenen steeds af- en doorverwezen. Dat kon beter.   

Eén aanspreekpunt  

Nu in Deventer de Wally in het leven is geroepen, heeft de huisarts één aanspreekpunt. Zelf heeft de huisarts onvoldoende tijd om op zoek te gaan naar de juiste persoon, maar nu kan de Wally dit overnemen. De huisarts belt de Wally, waarna de Wally contact opneemt met de patiënt. Wanneer dit gebeurd is koppelt de Wally dit terug aan de huisarts. De Wally spreekt met de inwoner af en vraagt haar wat zij nodig heeft, wat ze zelf al kan en doet en of er al iemand bij betrokken is. De Wally filtert uit het gesprek met de inwoner wat er nodig is en ontneemt dit van de huisarts. Tegelijkertijd maakt zij een afweging tussen het zelf uitvoeren van bepaalde zaken of het doorverwijzen naar collega’s of organisaties. De Wally zal dan zelf deze contacten leggen voor de inwoner en voor een warme overdracht zorgen. De Wally is niet iemand die lang contact houdt met de inwoner, maar zal verbindingen leggen en weer loslaten.   

Meerwaarde van de Wally   

De Wally helpt de inwoner dus bij het vinden van oplossingen die niet direct in de medische wereld liggen. Ook is de Wally bekend met voorliggende voorzieningen in de wijk. Het is iemand die naast de bewoner gaat staan en samen met haar op zoek gaat naar de oplossing. Ook draagt de Wally bij aan het beter begrijpen van elkaars werelden. De Wally is dus niet alleen een antwoord voor de huisarts, maar versterkt ook de samenwerking tussen het sociaal domein en de huisartsen in Deventer. Zo leren de huisarts en de sociaal werker elkaar beter verstaan. Elke huisartsenpraktijk in Deventer heeft een vaste Wally. Dit is in veel gevallen een maatschappelijk werker, maar moet in elk geval iemand zijn met het profiel van een sociaal werker. De Kern is daarin de coördinator van alle Wally's.  

Huisarts Gunilla Zoete over de Wally  

‘Om verschillende redenen kunnen we bij de Wally aankloppen, zoals bij eenzaamheidsproblematiek of bij financiële zorgen, vooral als deze iemand psychisch erg beïnvloeden en belemmeren. Problemen en conflicten binnen de familie of buurt kunnen ook een reden zijn. Een jongere die bijvoorbeeld moeite heeft om het werkproces in te komen. Of minder begaafden die onvoldoende mantelzorg of begeleiding hebben.’  

De dagelijkse praktijk

‘Onze Wally komt eens in de zes weken naar de praktijk. Waar we eerst groot aantal sociale wijkteams mailden, verloopt het proces nu sneller en efficiënter omdat we één aanspreekpunt hebben. Daarbij horen we nu wel iets terug over de vragen die we gesteld hebben en krijgen we meer zicht op welke hulpverleners betrokken zijn bij de patiënt.’ 

Meerwaarde van het project 

‘We krijgen meer feedback over onze patiënten en kunnen hierover in overleg met de Wally. Deze koppelt de vragen dan weer terug naar de desbetreffende hulpverlener. Onze Wally heeft goed overzicht in welke hulpverleners er zijn in de regio Deventer en welke het beste past bij de hulpvraag van de patiënt. Daardoor is er betere samenwerking en een gezamenlijke aanpak van de problematiek. Waar nu nog een uitdaging ligt? De inzet van een goed en beveiligd communicatiesysteem om de lijntjes tussen de hulpverleners sterker te maken zou nog wel een mooie verbetering kunnen zijn.’ 

Lees ook het  verhaal van Rob (79) over zijn ervaring met de Wally: ‘De Wally heeft me weer op weg geholpen’