Wat doe jij aan professionalisering in je werk? De reacties

5 februari 2021

Onlangs verscheen het studieboek ‘Professionalisering van sociaal werk’ waaraan onder meer Mariël van Pelt en Marcel Ham van Movisie hebben meegewerkt. We konden onder de lezers van de Nieuwsbrief special over professionaliseren (28 januari jl.) vijf boeken verdelen. Je hoefde alleen te antwoorden op de vragen: Wat doe jij aan professionalisering in je werk? En hoeveel tijd besteed je eraan? Movisie kreeg hierop zoveel mooie en interessante reacties dat een jury onder leiding van Mariël van Pelt vijf winnaars heeft geselecteerd.

De vijf winnende reacties

Krista, budgetcoach en begeleider informatie en advies: 'Een aantal keren heb ik een online bijeenkomst bijgewoond met betrekking tot informatieoverdracht en gezamenlijk sparren. Ik lees nieuwsbrieven, volg het nieuws, werk integraal samen met collega's en netwerkpartners. Ik bespreek casussen inhoudelijk en mijn functioneren erin met collega's; niet alleen de budgetcoaches, maar ook collega's van andere divisies. Ik ben al aan het pre-regelen van informatiebijeenkomsten die we graag willen organiseren zodra het weer mag en kan. En ik volg het nieuws van Movisie :-)'. Krista besteedt zo’n 10 uur per maand aan professionalisering.

In de master worden mij nieuwe tools aangereikt

Anna, adviseur, begeleider en coach: 'In een project in mijn werk willen we werk kunnen organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit verloopt niet altijd soepel. We proberen dat in samenwerking met sociaal ondernemers in onze regio voor elkaar te krijgen. Dat hele project heb ik ondergebracht in een master. In deze master worden mij nieuwe tools aangereikt om het project aan te pakken. Het idee van deze master is dat je een sociale innovatie ontwerpt en dat je begint met de mogelijke eindgebruikers in gesprek te gaan. Wat willen zij eigenlijk? En zien zij "mijn" sociale innovatie wel zitten? Kortom, een prachtige benadering en vernieuwing in het omgaan met een complexe opdracht.'

Shania, begeleider: 'Op dit moment ben ik nog student en leer ik door middel van cursussen over methoden en stoornissen, aandoeningen en ziekten. Al deze informatie heb ik in mijn achterhoofd waardoor ik op de werkvloer rekening houd met hoe ik iemand benader of begeleid. Ook kan ik met deze kennis meedenken over verschillende casussen.' Shania is 7 tot 14 uur per week tijdens haar diensten en 1,5 uur per cursus vanuit haar opleiding met professionalisering bezig.

Ik zal mij blijven professionaliseren, ook al werk in 31 jaar in de zorg. Het is namelijk nooit eindig.

Carla, persoonlijk begeleider: 'Om up-to-date te blijven, mijn horizon breed te houden en de verdieping in mijn werk te blijven behouden ben ik op verschillende wijzen actief. Zo volg ik bijscholingen om mijn vak te blijven verstaan en om mijn kwaliteit van handelen te verbreden. Met regelmaat spar ik met naaste collega’s en leidinggevende om visie en ethische dilemma’s te bespreken en nodig ik collega’s uit om een intervisie te laten plaatsvinden. Daarnaast lees ik heel diverse boeken en volg ik interessante stukken vanuit Movisie, Klik en VGN. Ook volg ik webinars die verdieping geven in de wijze van van cliëntenondersteuning. En eigen regie vind ik belangrijk: ik pak op wat ik tegenkom. Graag wil ik eigenaarschap bevorderen van ons allen binnen het team waarin ik werk. Maar mijn interessantste leerschool is in het hier en nu werken met de bewoners op de locatie waar ik werk. Ik zal mij blijven professionaliseren, ook al werk in 31 jaar in de zorg. Het is namelijk nooit eindig.'

Annemieke, coördinator, trainer en begeleider: 'Ik maak elk jaar een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP). Dit is niet vanuit de organisatie, maar voor mezelf. Er staan ook doelen voor mijn privéleven in. Mijns inziens gaat jezelf professionaliseren hand in hand met jezelf ontwikkelen en leren op privégebied. Je kan alleen doorgeven wat je zelf hebt ervaren!

In mijn POP combineer ik verschillende manieren van leren:

  1. literatuur lezen over onderwerpen waar ik het betreffende jaren in wil groeien
  2. nieuwe activiteiten en projecten opzetten waarvan ik leer door-te-doen
  3. persoonlijke kwaliteiten die ik (verder) wil ontwikkelen (door er bewust bij stil te staan en op te reflecteren)
  4. waar nodig een training/opleiding. Dit is voor mij niet gebonden aan een bepaald aantal uren per week of maand, maar is een continu proces, dat dagelijks plaatsvindt.'

De jury over de inzendingen

Mariël van Pelt: 'Met professionalisering  kun je ook al tijdens de opleiding beginnen zoals Shania laat zien. En je kunt dit ieder jaar systematisch doen door jaarlijks een eigen professionaliseringsplan te maken, zoals Annemieke.  De meeste inzenders noemen verschillende professionaliseringsactiviteiten die vooral op het niveau van de individuele sociaal werker ligt. Zoals bij- en nascholing, vakbladen lezen, online bijeenkomsten volgen. Sommige organisaties hebben daarvoor ook een eigen aanbod, waar bijvoorbeeld Carla veelvuldig van gebruik maakt. Daarbij is het zinvol om ook buiten je organisatie te kijken en samen te werken met netwerkpartners en mensen buiten je eigen divisie. Hiermee haal je nieuwe kennis van buiten naar binnen en kun je je verenigen, zoals Krista laat zien: een mooi voorbeeld van collectieve professionalisering. Eén professional, Anna, laat goed zien hoe zij samen met anderen aan praktijkontwikkeling werkt.

Maar naast deze vijf winnaars zijn alle inzenders actief bezig– van een paar uur tot een veelvoud daaraan (50-60 uur) met professionalisering. Zij illustreren daarmee mooi dat professionaliseren een werkwoord is en dus actie vereist, vooral van sociaal werkers zelf. Immers het is jullie vak! Aan professionaliseren doen hoort bij professionaliteit en daarmee zit het wel goed bij deze inzenders!'

Een uitnodiging om kritisch na te denken over professionalisering

‘Professionalisering van sociaal werk', onder redactie van Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, en Lisbeth Verharen, laat op systematische en toegankelijke wijze zien, via concepten en kennis, hoe professionalisering betekenis kan krijgen in de praktijk. Verschillende strategieën op individueel, team- en collectief niveau komen aan bod. De uitgave geeft daarmee een up-to-date overzicht van theorie, praktijk en debat over professionalisering van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen. Het nodigt (toekomstige) professionals uit kritisch na te denken over professionalisering in relatie tot sociaal werk en om zelf actief met professionalisering aan de slag te gaan. Het bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep is tenslotte een kerntaak van (toekomstige) sociaal werkers.

‘Professionalisering van sociaal werk’ kun je bestellen via Uitgeverij Coutinho.
Bestel het boek