Wat je kunt doen om statushouders aan werk te helpen

17 september 2018

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en psychische gezondheid, leidt tot armoede en schuldenproblematiek en een beperkt sociaal netwerk. Ook heeft dit landelijk negatieve gevolgen voor de financiën en sociale cohesie. Het nieuwste Wat werkt bij-dossier gaat daarom in op de vraag: wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders?

De gevolgen en verklaringen van de geringe arbeidsparticipatie van statushouders zijn niet los van elkaar te zien. Wanneer iemand de Nederlandse taal niet beheerst, is de kans kleiner op het volgen van een geschikte opleiding en/of het aangaan van nieuwe sociale contacten die belangrijk kunnen zijn bij het vinden van werk. ‘Daarom is het belangrijk dat de beoogde maatregelen in samenhang gebeuren, met een geïntegreerde aanpak’, stelt Movisie-onderzoeker Thijs van den Enden. Hij geeft een voorbeeld. ‘Een statushouder heeft overdag taalles, maar er wordt een baan voor hem gevonden, waardoor hij moet stoppen met deze taallessen. Fijn die baan, maar het stagneert zijn taalontwikkeling.

Download dossier en infographic

'De kans op succes is groter wanneer er sprake is van samenhang in de aanpak'

Of zoals ook weleens gebeurt, stelt hij, ‘dat iemand een opleiding doet maar uitvalt door psychische problemen. Hetgeen niet verwonderlijk is, want nogal wat statushouders kampen met traumatische ervaringen door hun verleden als vluchteling. De kans op succes is groter wanneer er sprake is van samenhang in de aanpak’, aldus Van den Enden.

Wisselwerking

In het dossier worden de belangrijkste oorzaken op een rij gezet en per oorzaak aangegeven wat werkt. Zo kan taalonderwijs het beste gecombineerd worden met het opdoen van werkervaring. Hierdoor kunnen statushouders hun taalvaardigheden direct inzetten in een dagelijkse werkpraktijk en woorden oefenen die relevant zijn voor het desbetreffende beroep. Er treedt dan een wisselwerking op: de taalvaardigheid vergroot de kans op werk en de statushouders die werken leren sneller de taal.

Gezondheidsproblematiek

Ook pleiten de auteurs op alertheid op, en erkenning van, fysieke en mentale gezondheidsproblematiek. Wanneer er al sprake is van gezondheidsproblematiek, dan moet daar rekening mee gehouden worden in de arbeidstoeleiding (aantal uren werken, soort werk). Een bemiddelaar die regelmatig contact heeft met de werkgever en de werkzoekende is daarbij essentieel. Verder staan er door het dossier heen veelbelovende aanpakken en verschillende voorbeelden.

Wat werkt bij-dossiers
Het dossier is ontwikkeld door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Deze publicatie is onderdeel van de reeks Wat werkt bij-dossiers van Movisie. De dossiers informeren over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken. Bekijk meer Wat werkt bij-dossiers.