Wat is de preventieve waarde van jouw bewonersinitiatief?

Movisie is op zoek naar drie lerende praktijken

1 juni 2021

Uit onderzoek blijkt dat bewonersinitiatieven bijdragen aan het vroegtijdig signaleren, oplossen en aanpakken van hulpvragen van wijkbewoners in een kwetsbare positie. Om meer zicht te krijgen op deze belangrijke preventieve waarde zoekt Movisie drie lerende praktijken.  

Let op! We hebben op dit moment voldoende aanmeldingen. Vragen? Neem contact op met Silke van Arum (s.vanarum@movisie.nl).

Door omzien naar elkaar te stimuleren kunnen bewoners elkaar makkelijker ondersteunen en een oogje in het zeil houden. Professionele zorg is hierdoor minder snel nodig en problemen op individueel, maar ook op wijkniveau worden zo voorkomen.

Opzet en aanpak

We willen in het voorjaar van 2021 starten met drie bewonersinitiatieven in verschillende gemeenten. Met de deelnemers onderzoeken we wat de impact van het initiatief is op het welbevinden van de wijkbewoners en wat de preventieve waarde is. Het is voor bewonersinitiatieven interessant om hun impact en preventieve waarde te kennen, om zo het belang van hun activiteiten te kunnen aantonen (ter verantwoording aan subsidieverstrekkers) en deze verder te ontwikkelen/verbeteren. Dit noemen we ‘lerende praktijken’.

Meld je aan

Wil jij meer weten over de waarde van jouw bewonersinitiatief? En op welke manier jouw initiatief bijdraagt aan de leefomstandigheden in jouw wijk, buurt of dorp? Meld je aan bij Jolinde Dermaux of bij Silke van Arum.

Mail Silke

Mail Jolinde

Vragen

De lerende praktijken lopen door tot eind 2022. In verschillende fases gaan de deelnemers onder begeleiding aan de slag met de vragen:

  • Wat willen wij bereiken met ons bewonersinitiatief? 
  • Welke activiteiten dragen bij aan het behalen van onze doelstellingen? 
  • En wat is de impact op het welbevinden van de wijkbewoners? 

Centraal in de lerende praktijken staan de ervaringen en verhalen van de wijkbewoners. Zij hebben een belangrijke rol in het zichtbaar maken van de impact van het bewonersinitiatief. 

Voorwaarden

  • Onder een bewonersinitiatief verstaan wij een groep bewoners die zich actief inzet in de wijk. Kern is dat het gedragen wordt door inwoners.
  • Een belangrijke onderdeel van jullie initiatief is ‘omzien naar elkaar’, waarmee je  inwoners in de wijk ondersteunt.
  • Je werkt samen met wijkprofessionals in jouw wijk.
  • De bewoners van jouw initiatief zijn betrokken en bereid om mee te werken.

Lees meer over het project