Wat Rotterdam doet voor mensen met een licht verstandelijke beperking

De kans dat mensen met een licht verstandelijke beperking uitvallen, neemt toe door de steeds snellere en complexere samenleving. Dat stelt Christiaan Slooff, senior contractmanager bij de gemeente Rotterdam en een van de kartrekkers op dit thema. Volgens Slooff moeten gemeenten specifieke aandacht besteden aan deze groep.

De gemeente Rotterdam ontwikkelt al enkele jaren beleid om mensen met een licht verstandelijke beperking beter te ondersteunen. Slooff pleit ervoor dit integraal aan te pakken. ‘Wij hebben eerst een kerngroep geformeerd vanuit de verschillende directies, zoals werk & inkomen en veiligheid & zorg. Maar deze aanpak heb je niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Je hebt met veel meer onderwerpen te maken. Dat maakt het niet eenvoudig. Men is zich ook niet altijd op alle beleidsterreinen bewust van de uitdagingen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Dus daar moet je soms eerst mee beginnen.'

Onderzoeksbureau schat in

'Daarnaast laten we door het gemeentelijk onderzoeksbureau onderzoek doen om in te schatten wat het percentage mensen met een licht verstandelijke beperking is. En bij welke vindplaatsen binnen de gemeente treffen we ze vooral aan? Denk aan de gemeentelijke loketten, maar ook aan de verschillende onderdelen van de directies zoals werk & inkomen. Ook onderzoeken we in hoeverre men al in staat is te herkennen dat er sprake is van iemand met een beperking. En hoe wordt adequate ondersteuning georganiseerd?’

Oog voor mensen met een LVB
Movisie heeft in opdracht van het Programma Sociaal Domein een eerste inventarisatie gehouden onder gemeenten naar hun ervaringen bij de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein rond mensen met een licht verstandelijk beperking.

Bekijk het rapport

Signaleren met SCIL

Een uitdaging voor de gemeente Rotterdam in 2018 is het nog beter herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking. ‘Wij proberen hen zo goed mogelijk te signaleren zodat we als gemeente betere ondersteuning kunnen bieden. Dat signaleren doen we met het screeningsinstrument SCIL. Ook krijgen de medewerkers van alle gemeentelijke loketten die toegang bieden tot zorg vanaf januari 2018 ondersteuning van gespecialiseerde medewerkers. Zij helpen hen om mensen met een licht verstandelijke beperking beter te herkennen en indien nodig verdere ondersteuning te organiseren. Ik denk wel dat het moeilijk is om iedereen met een beperking in het vizier te krijgen. Het gaat erom dat je de mensen herkent die ondersteuning nodig hebben. Daarbij is het belangrijk dat je oppast voor stigma’s en dat je de mens centraal blijft stellen.’

Relatieblad MOVISIES
Dit artikel is een verkorte versie van een artikel in MOVISIES, het relatiemagazine voor het sociaal domein. Dit magazine vol interessante artikelen verschijnt drie keer per jaar bij ruim 8.500 abonnees op de mat. Elk nummer stelt een thema centraal. Deze keer is dat sociale cohesie. Bekijk het magazine online en abonneer gratis.