Wat verdient de professionele vrijwilliger?

Wat vindt u? Denk mee!
artikel - 6 februari 2014
Afbeelding bij Wat verdient de professionele vrijwilliger?

Actieve burgers en vrijwilligers nemen steeds vaker overheidstaken over. En ontvangen daarvoor hooguit een vrijwilligersvergoeding. Is dat reëel? Of moeten we toe naar een betere beloning voor de professionele vrijwilliger en de actieve burger van onschatbare waarde?

’Dank je wel Fatima, voor deze feedback. Dat gaan we zeker meenemen. En zullen we dan nu overgaan op het laatste punt van de agenda, de financiën?' Geroutineerd in het vergaderen en het bijbehorende vakjargon loodst Marjon het groepje vrijwilligers door de agenda heen. Twee jaar geleden zorgde ze er samen met Fatima voor dat de buurtspeeltuin weer open ging, nadat de gemeente die had gesloten vanwege voortdurende overlast. Energiek en onvermoeibaar onderhandelden ze met de gemeente en de welzijnsorganisatie, spraken met buurtbewoners, ouders en jongeren. En het resultaat mag er zijn: de speeltuin is weer open en wordt drukker bezocht dan ooit tevoren. Er zijn speelochtenden voor verschillende groepen kinderen, discoavonden, creatieve middagen en er is een jongerensoos. Er zijn heel veel vrijwilligers die al deze groepen begeleiden, het groen onderhouden of de boel schoonmaken. En Fatima en Marjon dus, de stabiele en aandrijvende krachten. Zonder hen geen speeltuin! Maar daarvoor zijn de dames wel twintig uur per week in touw om alles in goede banen te leiden.

Redelijke beloning?

Een schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving. Er is echter een ’maar’. Marjon en Fatima willen graag beloond worden voor hun inspanningen, want ze runnen de speeltuin op professioneel niveau en steken er veel tijd en energie in. De buurtbewoners spreken hen op straat aan over de speeltuin, dus eigenlijk zijn ze 24 uur per dag verantwoordelijk. Dat mag best beloond worden, vinden ze. Het hoeft geen riant salaris te zijn, maar de standaard vrijwilligersvergoeding van € 1500,- per jaar vinden zijzelf én de speeltuinvereniging aan de magere kant. Ergens tussen deze vrijwilligersvergoeding en een ’gewoon’  salaris zou, in de ogen van Marjon en Fatima billijk zijn. Maar dat moet geen extra administratieve lasten opleveren in de vorm van salarisadministratie en vaste dienstverbanden. Want dat kan de speeltuin zich niet veroorloven.

Back to the seventies

Deze wens roept veel vragen op. Is het reëel om mensen als Marjon en Fatima, die veel tijd en energie steken in hun vrijwilligerswerk, alleen te belonen met een vrijwilligersvergoeding? En aan de andere kant: als zij een salaris gaan ontvangen, zijn we dan niet weer terug bij af? In de jaren zeventig werd veel welzijnswerk, toen uitgevoerd door vrijwilligers, omgezet naar professionele banen. En nu die banen zijn afgebouwd en soms overgedragen aan vrijwilligers, zouden daar weer betaalde banen van gemaakt moeten worden. Dat klinkt ook weer krom.

Wie wil reageren?

Zijn er tussenoplossingen te bedenken? Bijvoorbeeld door de maximale vrijwilligersvergoeding fors op te hogen? Meerdere vrijwilligers een professioneel salaris te laten delen? Of door een systeem van dienstencheques in te voeren, zoals minister Asscher laatst opperde voor huishoudelijk werk? Laten we beginnen met het voeren van de discussie. Wat verdienen de professionele vrijwilliger en de actieve burger van onschatbare waarde? Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en een betaalde baan? En wat zijn alternatieven voor de huidige vrijwilligersvergoeding? Wie wil reageren?