Wat werkt bij de aanpak van personen met verward gedrag?

10 september 2020

Wat werkt bij de aanpak voor personen met verward gedrag in de wijken? Voor de cliënten én voor de buurtbewoners? De publicatie ‘Krachten bundelen in de buurt’ beschrijft vijf veelbelovende projecten. De titel is gelijk een belangrijke les: bundel de krachten. ‘Samenwerking is cruciaal.’

De problematiek rond mensen met verward gedrag in de wijk is complex en kent veel betrokken partijen uit diverse domeinen: welzijn, zorg, wonen, veiligheid. En dan nog de cliënt zelf en zijn/haar familie. Samenwerking is dan ook cruciaal, zegt Christine Kuiper. Zij is vanuit Movisie projectleider bij het Kennisnetwerk verward gedrag, een samenwerking van diverse organisaties met als doel een effectieve mensgerichte aanpak van mensen met verward gedrag te bevorderen.

Lees het volledige interview op Zorg+Welzijn

Publicatie 'Krachten bundelen in de buurt'

Deze publicatie geeft een kijkje in de keuken van een vijftal praktijken. Achtereenvolgens zijn dat Leiden, Wageningen, Tiel, Breda en Amstelveen. Daarbij reflecteren een ervaringsdeskundige ggz (Trista Hanssens) en een familie-ervaringsdeskundige (Joke van der Meulen) op de beschreven praktijkvoorbeelden. Immers, ervaringsdeskundigen weten bij uitstek wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen. Maar ook weten zij als geen ander welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden. Ervaringsdeskundigheid is, naast wetenschappelijke kennis en professionele praktijkkennis, dan ook de derde bron van kennis. Wat valt hen op? Wat spreekt hen aan? Waar zien zij ontwikkelpunten? Achter elke praktijkbeschrijving en in de slotbeschouwing, lees je hun visie.

Lees de volledige publicatie