Wat werkt in de sociale sector?

Blog van Saskia Keuzenkamp, MOVISIE
artikel - 11 september 2013
Afbeelding bij Wat werkt in de sociale sector?

Vreemd werd ik aangekeken toen ik februari 2013 overstapte van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar MOVISIE. Wat bezielde mij om van zo’n gezaghebbend onderzoeksinstituut te switchen naar het kennisinstituut MOVISIE dat het meer moet hebben van praktijkonderzoek? Mijn antwoord klinkt misschien cliché maar is niet minder welgemeend: dit is voor mij een enorme uitdaging!

MOVISIE zit dichter op de praktijk en dat is voor mij als onderzoeker sowieso interessant. Ik werk nu voor en met professionals in de sociale sector die sterk bevlogen zijn en met de voeten in de klei staan. Maar deze plek is ook interessant, omdat er nog zoveel te doen is. Wetenschappelijke onderbouwing is er in deze sector nauwelijks, anders dan bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Tegelijk wordt er steeds vaker geroepen om evidence based werkwijzen.

Wat werkt werkelijk?

Kortom: ik ben overgestapt omdat er te weinig kennis is over 'wat werkt' in de sociale sector. Er wordt steeds meer van burgers gevraagd, meer zelfregie en zelfredzaamheid, maar wat weten we nu eigenlijk over wat werkelijk werkt? Wanneer is die professionele ondersteuning echt nodig? Hoe kunnen professionals die zelfregie bevorderen? Waar liggen de grenzen tussen wat informeel en wat formeel georganiseerd moet worden?

Effectieve sociale interventies

Niet dat het één grote witte vlek is. Ik werk nu ruim een half jaar bij MOVISIE en ben aangenaam verrast over wat er al is gedaan. Onder de paraplu van het programma 'Effectieve sociale interventies' zijn tal van onderzoeken uitgevoerd door hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstituten. Dit heeft kennis opgeleverd over de effectiviteit van interventies, maar ook kennis over de manieren om die interventies te onderzoeken. En het vergroten van dat soort kennis is in mijn ogen hard nodig.

Weerstand

Ik merk dat er veel weerstand is tegen onderzoek naar de effectiviteit van sociale interventies. Het beeld bestaat dat dit alleen lukt via experimenteel onderzoek waarbij mensen willekeurig aan een experimentele en controlegroep worden toebedeeld. Er zijn veel meer onderzoeksmethoden. Niet dat die altijd 'hard' bewijs leveren over de effectiviteit, maar zij geven al wel vaak meer inzicht daarin.

Weten wat werkt

Dus hoe kunnen we anno 2013 de effectiviteit van interventies onderzoeken? MOVISIE heeft onlangs de ervaringen met de verschillende onderzoeken gebundeld in het boek 'Weten wat werkt' dat begin oktober verschijnt. Ik kan dit boek van harte aanbevelen. En bent u zelf bezig met een interventie en overweegt u evaluatieonderzoek? Ik kom graag langs om daarover van gedachten te wisselen. Zodat ook u weet of uw interventie echt werkt.

Saskia Keuzenkamp is manager Effectiviteit bij MOVISIE. Deze blog verscheen ook op de website van Zorg + Welzijn.