Wat werkt op TV?

'Het is hier geen hotel'

In deze nieuwe reeks 'Wat werkt op TV' bekijken en beoordelen sociale professionals realityprogramma's waarin een hulpvraag wordt opgepakt. Per programma beantwoorden zij met een eindoordeel - variërend van 1 tot 5 sterren - de vraag: werkt deze aanpak? We beginnen met ‘Het is hier geen hotel’ (van RTL4). In dit programma worden zeven jongeren zonder werk en toekomstperspectief geholpen om zelfstandig te worden.

Ze zijn jong, werkloos, gestopt met school en doen vrij weinig behalve roken en gamen. Hun ouders hebben er genoeg van, maar weten inmiddels niet meer wat te doen. In het programma moeten de jongeren drie weken een bed&breakfast runnen en leren zo zelfstandiger worden en voor zichzelf en anderen te zorgen. Ze krijgen daarbij hulp van onder meer een huishoudcoach, een leefstijlcoach en een loopbaancoach. Zo proberen ze te ontdekken wat hun talenten zijn en wat ze willen voor hun eigen toekomst.

Herkenbare problemen

Sociaal werker Lody Lasamahu, is ambulant jongerenwerker/jongerencoach bij welzijnsorganisatie Rijnstad in Arnhem. ‘Ik herken de problemen van deze jongeren ook in onze wijken; gameverslaving, schooluitval, werkloosheid. Het programma gaat over jongeren die eigenlijk veel eerder hulp hadden moeten krijgen en dat laat weer zien hoe belangrijk het jeugdwerk is. Deze jongeren zitten vaak in een negatieve spiraal. Je ziet in het programma dat ze juist aangesproken worden op hun talenten en dat ze ook complimenten krijgen. Die vinden ze weer lastig te ontvangen, want ze zijn het vaak helemaal niet gewend om complimenten te krijgen. Heel goed dat ze de mogelijkheid krijgen om terug naar school te gaan of dat er een sollicitatiegesprek is geregeld. In mijn werk gebeurt dat helaas niet zo snel. Ik heb wel een breed netwerk, maar alsnog lopen jongeren dan vaak tegen muren en wachtlijsten aan.

Ik zou willen aanraden om contact op te nemen met de wijkteams voor verdere ondersteuning

Je ziet goed dat wanneer de deelnemers moeten zorgen voor anderen, ze zich realiseren wat anderen allemaal voor hen doen. Zo’n hotel zou best een goede voorziening zijn. Veel trajecten voor jongeren zijn namelijk redelijk kort. Als ze drie weken weg zijn, dan is dat veel intensiever en zal de opbrengst ook veel groter zijn. Om terugval te voorkomen wanneer ze weer naar huis gaan, zou ik willen aanraden om contact op te nemen met de wijkteams voor verdere ondersteuning. De sociaal werker kan daarbij een brugfunctie vervullen.’

Lody geeft het programma  sterren.

Werk met jongeren aan hun talent

Door aandacht te hebben voor de talenten van jongeren en door hen kansen te bieden, kunnen zij opbloeien in plaats van overleven. Om het talent van jongeren te ontdekken, coachen en versterken zijn vijf randvoorwaarden heel erg belangrijk. Hoe doe je dat in de praktijk?

Lees meer
 

De enorme consequenties zijn duidelijk zichtbaar

Carine Kielstra is pedagoog, geeft Triple P trainingen aan professionals en heeft een eigen opvoedadviesbureau. ‘Ik vind het een heel boeiend programma waarin je duidelijk ziet welke enorme consequenties het kan hebben voor jongeren wanneer er bij opvoedproblemen niet op tijd hulp wordt gevraagd. Daar rust nog altijd een taboe op en dat vind ik erg jammer; je bent juist een ontzettend goede ouder als je om advies vraagt. Ouders realiseren zich vaak niet wat er gebeurt als ze hun kinderen als prinsjes en prinsesjes behandelen door alles voor ze te doen. Kinderen worden zo passief en leren niet met autoriteit omgaan. Dat zie je terug in het gebrek aan verantwoordelijkheid. Ze zeggen: “Ik heb hier geen zin in, dus ik doe dit niet.” 

Ik vind het dapper van de jongeren dat ze meedoen aan het programma

Ik zag in één van de afleveringen jongeren die nog moesten leren hoe ze een tafel moeten dekken en het daarna weer vergaten, omdat ze zo vergeetachtig zijn geworden van het blowen. Ik vind het dapper van de jongeren dat ze meedoen aan het programma. Ze worden echt geholpen hun zelfbeeld te verbeteren en ook krijgen ze de mogelijkheid om weer naar school te gaan of te werken. Om te voorkomen dat ze weer terugvallen in hun oude patroon is het heel belangrijk de ouders erbij te betrekken en dat wordt in dit programma nog niet voldoende gedaan. Ik vond dat de presentatrice de ouders bovendien nogal directief aansprak op hun aandeel in het probleem. Ik zou eerder vragen: Wat ga jij nu doen om je kind te helpen? Deze ouders hebben zo vaak te horen gekregen dat ze het niet goed doen. Door hen vooral zelf na te laten denken over hoe ze het anders kunnen doen is de kans op verandering het grootst.’

Carine geeft het programma  sterren.

Wil je de laatste twee afleveringen zien? Deze afleveringen zijn twee weken gratis terug te kijken op RTL XL gemist. Om verder terug te kijken, moet je betalen.

Kijk terug

Deze reeks is een samenwerking tussen Movisie en Zorg + Welzijn. De artikelen in deze reeks worden geschreven door Alexandra Sweers.