Wat werkt bij het verminderen van discriminatie

Ondanks het wettelijk verbod komt discriminatie nog veel voor. Dit Wat werkt-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier gaat daarnaast onder meer op historie, wetgeving en de belangrijkste spelers bij de aanpak van discriminatie.

In dit rapport gaan de auteurs op zoek naar werkzame mechanismen die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van discriminatie. Werkzame mechanismen zijn de processen die er toe leiden, of er aan bijdragen, dat een gewenst effect optreedt. Oftewel werkzame mechanismen geven antwoord op de vraag: waaróm en hóe werkt het?

In het dossier beperken de auteurs zich tot drie werkzame mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en Movisie. Er worden veelbelovende praktijken beschreven waarin de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn. De auteurs beschrijven tevens de vereiste competenties van uitvoerders die met de werkzame mechanismen aan de slag gaan. Ook wordt in het dossier ingegaan op de omvang van discriminatie en de belangrijkste oorzaken. Daarnaast wijden de auteurs een hoofdstuk De historie, wetgeving en de belangrijkste spelers in de aanpak van discriminatie.

Download het rapport

Meerdere vliegen in één klap

Eerder publiceerde KIS een literatuuronderzoek over wat wel en niet werkt in het bestrijden van discriminatie met een brede focus. Discriminatie kent vele uitingsvormen, bijvoorbeeld islamofobie, afrofobie, antisemitisme en homofobie. De aanpak ervan richt zich meestal niet op het verminderen van een specifieke vorm maar op discriminatie in het algemeen. Dit lijkt een stuk efficiënter dan voor iedere vorm van discriminatie een aparte interventie of methode ontwikkelen. Is dat ook zo?  Lees meer.

Update dossier 2020
 

In het voorjaar van 2020 is dit KIS-dossier vernieuwd. Onderzoeker Hanneke Felten: ‘Het dossier geeft nu niet alleen meer antwoord op de vraag "Wat werkt om discriminatie op grond van afkomst, religie, seksuele voorkeur en genderidentiteit te verminderen?", maar ook op de vraag "Wat werkt om discriminatie op grond van sekse te verminderen?". Het dossier is nu dus ook handig en interessant voor beleidsmakers en ontwikkelaars van interventies en methoden die zich richten op het bevorderen van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen (‘emancipatie’).’

Daarnaast is het dossier geüpdatet met de laatste wetenschappelijke kennis en is er om die reden ook een nieuw werkzaam mechanisme aan toegevoegd, vertelt Felten. Kortom: alles over hoe je vooroordelen, stereotypen en discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, religie, seksuele voorkeur, gender en sekse zoveel mogelijk de wereld uit kan helpen, vind je in dit dossier.

Bekijk ook de korte samenvatting van do's en don'ts in het tegengaan van discriminatie.

Download het rapport