Wat wij kunnen leren van mantelzorg in Europa

5 november 2013

In de Beleidsbrief Mantelzorg die 20 juli 2013 verscheen, onderstreept het kabinet wat we eigenlijk allang weten. We zullen in Nederland een groter beroep moeten doen op de informele zorg: op mantelzorgers en vrijwilligers. Jolanda Elferink werkt samen met collega-organisaties uit andere Europese landen. Wat kunnen we leren van de informele zorg in andere landen?

Italië is zo’n land dat voor Nederland interessant is om te zien hoe zij omgaan met informele zorg. Jolanda Elferink, projectleider informele zorg van Movisie: 'In Italië is altijd al minder geld geweest voor formele zorg. Ze hebben allerlei oplossingen om de formele zorg te ontlasten. Er is bijvoorbeeld een grote groep ‘migrant care workers’. Dat zijn mensen uit Oost-Europa en de Filippijnen die bij ouderen thuis inwonen en hen 24 uur per dag ondersteunen omdat de familie geen tijd heeft voor deze zorg. In Nederland kennen we sinds kort dergelijke situaties ook. Een ontwikkeling die we nauwlettend in de gaten houden. Waarom? Omdat in de praktijk veel van deze mensen onder slechte arbeidsomstandigheden werken. Zo krijgen zij vaak slecht betaald en geen opleiding. Met VWS en au pair-bureaus gaan we in gesprek om tot eerlijke oplossingen te komen.'

Schotland ver met mantelzorgondersteuning

Jolanda Elferink merkt dat informele zorg een hot item is in Nederland. 'Het is altijd belangrijk geweest maar nu krijgen we bij Movisie dagelijks telefoontjes van gemeenten en organisaties die de informele zorg goed willen organiseren. We hebben het nog nooit zo druk gehad.' Via het Europese netwerk Eurocarers heeft ze dagelijks contact met collega’s in andere Europese landen over knelpunten en oplossingen. 'Schotland is heel ver met het ondersteunen van jonge mantelzorgers. Ze hebben hier veel aandacht voor in de media, er zijn vakantieweken voor jonge mantelzorgers en speciale trainingen. We maken in Nederland gebruik van hun materialen.' Marijke Steenbergen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, is sinds mei 2013 bestuurslid van Eurocarers.

En het geld?

Het valt Jolanda op dat de overheden in andere landen weinig geld hebben voor het organiseren van informele zorg. 'In Italië hoef je niets van de overheid te verwachten. Daar boren ze alleen Europese fondsen aan. Ook in Nederland zien we dat de overheid zich terugtrekt en daarom is dit heel leerzaam. Movisie oriënteert zich nu veel meer op Europese fondsen, ook vanwege die Europese context dat we veel kunnen leren van de expertise in andere landen.'

ICT-systemen bij organiseren mantelzorg

Sinds kort participeert Jolanda in de ‘advisory board van Innovage’, een groot meerjarig project met 27 EU-partners waarbij een webbased platform wordt opgezet voor werkgevers en professionals. 'Wij krijgen vaak de vraag welk ICT-systeem het beste is als je mantelzorg organiseert. We hebben in Nederland nooit een vergelijking gemaakt, maar dat gaat nu dus wel gemaakt worden voor dit internationaal platform. Zodat we snel kunnen zien welk systeem waarvoor geschikt is.' Het Europese project heeft een interactieve opzet. 'Het is geen project waarbij we met de samenwerkingspartners vergaderen, maar we betrekken steeds per land alle relevante partijen erbij. Zo ontstaat er directe uitwisseling en leren we meteen van elkaar.'

Beleidsbrief mantelzorg

Op 20 juli 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn de beleidsbrief mantelzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris wil de informele ondersteuning en zorg versterken, verlichten en verbinden. Versterken, omdat de positie van informele ondersteuning en zorg goed moet worden verankerd in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Verlichten, omdat juist vanwege de grote waarde van het geven van hulp en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen. Verbinden, omdat de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, beter kan en moet. Lees de beleidsbrief.

Jongste cijfers van SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft juni 2013 de publicatie ‘Informele zorg in Nederland’ uitgebracht. Daaruit blijkt dat ongeveer twintig procent van de volwassen Nederlanders meer dan drie maanden of meer dan acht uur per week mantelzorg geeft en dat acht tot vijftien procent van de volwassenen actief is in het vrijwilligerswerk in de zorg. Naast het traditionele vrijwilligerswerk zijn er allerlei nieuwe vormen van vrijwilligerswerk in opkomst. Vrouwen zijn actiever in de informele zorg dan mannen. Overbelasting is een thema dat vooral bij mantelzorgers speelt. Mensen vinden het lastig om grenzen te stellen. Dit geldt zeker voor mensen die mantelzorg geven, maar ook voor degenen die vrijwilligerswerk doen. Welke zorg wil en kan iemand (een ander laten) doen? De publicatie kunt u gratis downloaden via de website van SCP.

Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 18, oktober 2013. MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE en verschijnt drie keer per jaar. MOVISIES ook bij u in de brievenbus? Meld u nu aan!