Wat zijn de trends in dagbesteding?

24 juni 2016

Dagbesteding wordt anders georganiseerd dan in het verleden. Er worden nieuwe, slimme combinaties gemaakt. Bijvoorbeeld mensen met verschillende achtergronden en problematiek die samen gebruik maken van één dagbestedingsvorm. Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen zorg, welzijn en sociaal ondernemers en tussen de Participatiewet en Wmo. Welke trends en innovatieve vormen van dagbesteding zien we nog meer?

In onderstaande infographic zijn de belangrijkste trends in beeld gebracht.

De infographic is gebaseerd op twee rapporten: ‘Vernieuwing in dagbesteding’ en ‘Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding’.

Wilt u verder onderzoek of advies naar de invulling van dagbesteding in uw gemeente? Neem contact op met Marjet van Houten.