WE CAN Young Caribisch gebied: focus op gezonde relaties

16 juli 2018

Op drie Caribische eilanden wordt de campagne WE CAN Young uitgevoerd: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De insteek is op deze eilanden iets anders dan in Nederland. In Nederland ligt de focus op bewustwording van seksuele wensen en grenzen en verantwoord seksueel gedrag. In het Caribisch gebied staat een gezonde relatie tussen jongeren centraal.

‘Een gezonde relatie is op de Caribische eilanden zeker geen standaard’, vertelt Johan Schaeffer, projectleider van WE CAN Young op Saba. ‘Dat is de reden dat we gezonde relaties als insteek hebben gekozen. Er heerst een machocultuur op de eilanden. Met deze campagne geven we een tegengeluid. En alleen al dat tegengeluid is winst. De campagne maakt jongeren ervan bewust dat je in een relatie respectvol met elkaar hoort om te gaan.’

'Onze binnenkomer is: Let’s talk about healthy relationships!'

Saba

Schaeffer werkt op Saba, een Nederlands eiland met nog geen 2000 inwoners. Het team op Saba voert de campagne WE CAN Young uit op de enige middelbare school dat Saba heeft, met 80 leerlingen. Hoe pakt hij het aan? ‘Alle derdeklassers volgen in één schooljaar tien workshops. Onze binnenkomer is: Let’s talk about healthy relationships! Dat werkt. Vervolgens snijden we onderwerpen aan als seksualiteit en seksueel geweld.’

Toeschouwer

De tien workshops hebben steeds een ander thema, zoals respect, grenzen stellen en toeschouwer zijn. Schaeffer legt uit: ‘In de workshops praten de jongeren met elkaar over voorbeeldsituaties. Bijvoorbeeld een meisje dat met een foute jongen optrekt. Wat is goed aan deze situatie, wat is fout, wat vind jij onacceptabel? En heel belangrijk: wat doe jij als je haar vriendin bent en ziet dat dit misloopt?’ 

WE CAN Young
Het doel van 'WE CAN Young' is: ervoor zorgen dat jongeren respectvol met elkaar omgaan door hen bewust te maken van seksuele wensen en grenzen en verantwoord seksueel gedrag. WE CAN Young is in Nederland in de praktijk ontwikkeld in 15 gemeenten. In Nederland is de naam in 2017 veranderd in ‘Ik ben van mij!’. Movisie begeleidt ‘Ik ben van mij!’ en WE CAN Young Caribisch Nederland. Het kennisinstituut verzorgt onder andere de werkbezoeken, workshops voor de projectleiders en de ontwikkeling van materialen.

Sint Eustatius

Behalve op Saba wordt de campagne WE CAN Young ook op de eilanden Bonaire en Sint Eustatius uitgevoerd. Shanna Mercera-Gibbs is projectleider op Sint Eustatius en enthousiast. ‘Het gaat goed met de campagne. De boodschap spreekt jonge mensen aan. Ze snappen dat je elkaar met respect moet behandelen en dat het goed is om je bewust te zijn van grenzen als je een relatie krijgt.’

Ruilseks-Caribisch-Nederland

Afbeelding: één van de illustraties die voor WE CAN Young Caribisch Nederland is gemaakt.

Peer-to-peer

St. Eustatius heeft bijna 3400 inwoners. Ook hier wordt de campagne uitgevoerd op de enige middelbare school op het eiland. Mercera werkt vanuit de GGD aan de campagne. Daarnaast zijn nog twee andere organisaties betrokken. Hoe pakt zij het aan? ‘We hebben eerst trainingen gegeven aan docenten over de campagne. Daarna zijn we gestart met peer-to-peer education. Via debatten, discussies en games geven jongeren hun mening over de onderwerpen van WE CAN Young.’

Schoolprogramma

Is het lastig om scholen binnen te komen met deze campagne? Mercera: ‘Dat valt mee op Sint Eustatius. Ik ben al op scholen aanwezig om te praten over gezondheidszorg. Vandaaruit kaart ik WE CAN Young aan.’ Op Saba viel het in het begin niet mee, vertelt Schaeffer. ‘Het schoolprogramma zat al vol toen we met de campagne begonnen. Wat helpt, is dat de overheid deze campagne stimuleert. En in ons geval hadden we geluk dat er op de middelbare school een docent uitviel waardoor er ineens lessen ingevuld moesten worden. In dat gat zijn wij gesprongen.’

'We delen met de jeugd hoe je op een gezonde manier met elkaar en met seks om kunt gaan'

Resultaten

Op Saba hebben sinds de start in 2015 zo’n 60 jongeren de workshops gevolgd. Op Sint Eustatius zijn bijna 70 jongeren bereikt. Mercera: ‘We hebben de activiteiten geëvalueerd, 22 jongeren deden daaraan mee. Er is veel positieve feedback, ze willen meer activiteiten en andere onderwerpen.’ Schaeffer: ‘Het is lastig te zeggen wat de impact is. Twee jaar terug hadden we een heel grote en drukke groep. Op dat moment vraag je je soms af of de boodschap echt aankomt. In ieder geval delen we met de jeugd hoe je op een gezonde manier met elkaar en met seks om kunt gaan. En we hopen dat ze dat goede voorbeeld ter harte nemen.’

wisselende-contacten-Caribisch-Nederland

Movisie

De projectleiders van WE CAN Young Bonaire, St. Eustatius en Saba brachten twee keer een werkbezoek aan Nederland. Tijdens dit bezoek maakten ze kennis met Nederlandse projectleiders, zagen ze hoe WE CAN Young vorm en inhoud hebben gekregen in de Nederlandse gemeenten en volgden ze verschillende workshops. Movisie coördineert WE CAN Young en bracht ook twee bezoeken aan de eilanden. Deze bezoeken waren zeer welkom. Schaeffer: ‘Het plaatst de campagne in een bredere context en laat zien dat er op vele vlakken aan de idealen van WE CAN Young wordt gewerkt. De workshops boden net weer een andere kijk op hoe met situaties om te gaan en zorgden voor betrokkenheid van diverse professionals.’

Martha Talma is vanuit Movisie projectleider van WE CAN Young Caribisch Nederland. Tijdens het laatste werkbezoek van Movisie aan de drie eilanden maakte een brede groep mensen (professionals, jongeren, peer educators, vaders en zonen) kennis met de aanpak en inhoud van WE CAN Young. Het viel Talma op dat de aandachtspunten op de drie eilanden in grote lijnen overeenkomen. ‘Structurele samenwerking tussen de verschillende organisaties is nodig om meer impact te bereiken bij de preventie en de opvang van slachtoffers van geweld. Daarnaast is het naast bewustwording bij jongeren ook nodig om te investeren in bewustwording en reflectie van de volwassenen. De eilanden willen de hele gemeenschap betrekken om stapje voor stapje het verschil te maken. WE CAN Young wordt hierbij gezien als een waardevolle methodiek.’

In Nederland is WE CAN Young geborgd onder de naam 'Ik ben van mij!'. Lees meer op www.ikbenvanmij.nl. Wil je meer informatie over de implementatie van de methodiek? Neem contact op met Charlot Pierik. Voor meer informatie over WE CAN Young Caribisch Nederland kun je terecht bij Martha Talma.