‘We moeten iets veranderen aan hoe we omgaan met schulden’

16 november 2020

Tijdens het congres over armoede en schulden op 5 november, georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam, spraken twee Movisie-collega’s zich uit over de manier waarop het Nederlandse systeem omgaat met schulden.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen in armoede. Daarnaast zijn er ongeveer een miljoen Nederlanders met problematische schulden. Hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we dit probleem aanpakken?

Passende oplossingen
Ervaringsdeskundige Marc Mulder sprak zich, vanuit zijn eigen ervaring en uit de ervaring van mensen waarmee hij samengewerkt heeft, uit over het huidige systeem en wil verandering teweeg brengen. ‘We moeten stoppen met een systeem dat van achterstanden problematische schulden maakt.’ Hij is van mening dat schuldeisers geen oplossingen bieden die passen bij de mogelijkheden van de inwoner. ‘Geef de inwoner recht op een passende oplossing en biedt hulp wanneer dit niet mogelijk is. Maak een eind aan het systeem dat leidt tot problematische schulden.’

 

 

Hoe gaan we armoede aanpakken?

Armoede is in Nederland een groot en hardnekkig probleem. In 2017, tijdens een periode van hoogconjunctuur, leefden 939.000 personen (5,7%) in een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens van het SCP (‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’). Wanneer de armoede per levensfase wordt bekeken, zien we dat de armoede onder kinderen het grootst is. In 2017 leefde ongeveer 8,1% van de kinderen in een huishouden met armoede, terwijl van de volwassenen onder de AOW-leeftijd 5,6% arm was.

Blijft het huidige kabinetsbeleid ongewijzigd, dan zullen - los van de coronacrisis - deze getallen na 2021 met een kwart toenemen. Doorgaan op de huidige weg brengt de oplossing van dit taaie vraagstuk niet dichterbij. En vanwege de coronacrisis kunnen we het ons niet veroorloven om op dezelfde manier door te blijven modderen. Welke alternatieven zijn er? > Lees verder.

Andere aanpak

‘Mensen met problematische schulden vragen zich dagelijks af: hoe ga ik drie keer per dag een gezonde maaltijd op tafel zetten, zal ik deze maand de huur, de elektriciteit of zal ik toch een winterjas aanschaffen voor mijn kinderen?’ Amma Assante stelt dat schuldhulpverlening, budgetteringscursussen, budgetcoaches en begeleiding niet voldoende zijn om de schuld- en armoedeproblematiek te bestrijden. ‘De overheid zal moeten kiezen voor een aanpak die dit probleem écht verhelpt.’