Webinar Professionalisering van Sociaal Werk

Van sociaal professionals wordt steeds meer verwacht: dat zij interdisciplinair samenwerken met andere professionals, dat zij aandacht hebben voor de digitalisering van de samenleving, dat zij samenwerken met vrijwilligers en burgerinitiatieven, enzovoort. Heb je behoefte aan ankers die houvast bieden bij de voortdurende ontwikkeling van je beroep? Nederlandse en Vlaamse experts schreven ‘Professionalisering van Sociaal Werk’, een boek dat je helpt om te reflecteren op hoe je je werk zo goed mogelijk kunt doen. Op 20 april gaven Marcel Spierts, Rudi Roose en Mariël van Pelt een webinar over hun boek, waarvoor veel belangstelling was.

Heb je dit webinar gemist? Je kunt het hieronder terugkijken.

Een toegankelijk en praktisch boek

‘Professionalisering van sociaal werk’ is het resultaat van de droom van Harry Hens. Jarenlang leidde Hens het Movisie-team dat vakmanschap van sociaal werkers bevordert. Voor studenten, professionals en beleidsmakers miste hij een goed boek over de professionalisering van het vak, het krachtenveld rondom professionalisering waar hij vanuit Movisie veel kennis en ervaring mee had. Er zijn talloze partijen die zich bezig houden met professionalisering van het sociaal werk, er een mening over hebben en er invloed op uit oefenen. Hij benaderde specialisten en journalisten in Nederland en Vlaanderen om met vereende krachten een toegankelijk en praktisch boek hierover te schrijven. Hens hoopte dat hij dit boek bij zijn afscheid bij Movisie kon presenteren, maar dat bleek niet haalbaar. Onder de redactie van o.a. Mariël van Pelt verscheen in november 2020 bij Uitgeverij Coutinho het studieboek ‘Professionalisering van sociaal werk - Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen’.

Een uitnodiging om kritisch na te denken over professionalisering

‘Professionalisering van sociaal werk,’ onder redactie van Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, en Lisbeth Verharen, laat op systematische en toegankelijke wijze zien, via concepten en kennis, hoe professionalisering betekenis kan krijgen in de praktijk. Verschillende strategieën op individueel, team- en collectief niveau komen aan bod. De uitgave geeft daarmee een up-to-date overzicht van theorie, praktijk en debat over professionalisering van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen. Het nodigt (toekomstige) professionals uit kritisch na te denken over professionalisering in relatie tot sociaal werk en om zelf actief met professionalisering aan de slag te gaan. Het bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep is tenslotte een kerntaak van (toekomstige) sociaal werkers.

‘Professionalisering van sociaal werk’ kun je bestellen via Uitgeverij Coutinho.

Bestel het boek