De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen

Van 1 tot 7 juni

12 mei 2022

Ongeveer 20 procent van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.

Daarbij heeft de coronacrisis ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn? 

Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen. De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning. 

In Nederland groeit ongeveer 20 procent van de kinderen en jongeren op in een zorgsituatie. Bijvoorbeeld met een ouder, broer, zus, opa of oma heeft een langdurige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische ziekte of verslaving. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ). Er is vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties steeds meer aandacht voor JMZ. Kennis over de situatie van de JMZ en de effectiviteit en werkzame elementen van interventies die JMZ kunnen ondersteunen, zijn verzameld in dit Wat werkt bij-dossier.

De Week van de Jonge Mantelzorger is een initiatief van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Movisie is kernpartner van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Op basis van onze expertise en kennis leveren we een actieve bijdrage aan de realisatie van deze nationale bewustwordingscampagne. Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen! 

Meer weten?

Op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger of op Instagram, Facebook en LinkedIn vind je meer informatie. Wil je meer weten over de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg, dan kun je hier terecht. Via alliantie@jmzpro.nl kun je contact opnemen met coördinator Michael Buynsters.