Week van Respect en Diversiteit in Alphen aan den Rijn

In gesprek met wethouder Han de Jager

16 december 2019

In oktober 2018 is Alphen aan den Rijn uitgeroepen tot Regenbooggemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente samen met sociaal professionals, uitvoerders en andere betrokkenen een plan met 40 acties opgesteld. Deze acties zet Alphen aan den Rijn de komende jaren in om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s te bevorderen. Een LHBTI-programma tijdens de Week van Respect en Diversiteit is een van die acties. Wij spraken hierover met wethouder Han de Jager.

4 tot en met 10 november was het de Week van Respect en Diversiteit in Alphen aan den Rijn. Wethouder De Jager, die ook ambassadeur was van deze week, vertelt over het belang van zo’n week en waarom het zo belangrijk is dat er extra aandacht is voor LHBTI-personen. ‘Het zou niet voor mogen komen dat LHBTI’s niet geaccepteerd worden, zich onveilig voelen en minder ruimte hebben om mee te doen in Alphen. Zolang de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie niet vanzelfsprekend is, moeten we door blijven vechten voor een inclusieve gemeente. Dan is zo’n Week van Respect en Diversiteit een van de inclusieve benaderingen waarmee we extra zichtbaarheid willen geven aan dit thema.’

‘Het zou niet voor mogen komen dat LHBTI’s niet geaccepteerd worden, zich onveilig voelen en minder ruimte hebben om mee te doen'

Zet in op verbinding maar zorg ook veilige ruimtes

Tijdens deze week ging wethouder De Jager onder andere in gesprek met LHBTI-jongeren over hun ervaringen en wensen. De wethouder stelt dat een van de belangrijkste uitdagingen is om de sociale acceptatie te vergroten door verbinding en zichtbaarheid, en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er ook veilige ruimtes gecreëerd worden waar LHBTI-jongeren samen kunnen komen. ‘LHBTI-jongeren hebben de behoefte om hun identiteit en geluk op een veilige manier vorm te geven. Het is belangrijk om hier op een zorgvuldige manier gehoor aan te geven door onder andere sociaal professionals, wijkagenten, maar bijvoorbeeld ook horecaondernemers erbij te betrekken.’

Praat met elkaar over seksuele- en genderdiversiteit

Een andere manier om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI-jongeren en LHBTI’s te vergroten, is door scholen erbij te betrekken. In dit kader heeft De Jager tijdens de week van Respect en Diversiteit twee gastlessen gegeven op een school in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze gastlessen stond het thema LHBTI centraal, en gingen leerlingen onder andere aan de hand van het filmpje ‘Love has no labels’ met elkaar in gesprek. Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat veel jongeren wachten tot ze zich veilig genoeg voelen om uit de kast te komen. ‘En daar moet je als onderwijs op inspelen’, stelt De Jager. ‘Hoe benader je elkaar, hoe spreek je elkaar aan. De dialoog aangaan en naar de afgesproken omgangsvormen handelen is hierbij belangrijk. In het onderwijs met de ontluikende seksualiteit van jongeren zou voorlichting nog meer aandacht moeten krijgen, waarbij seksuele- en genderdiversiteit centraal staat. Maar dit is ook een moment om bijvoorbeeld ouders erbij te betrekken.’

'Vraag naar hun behoefte en betrek hierbij ook de wijk, ondernemers en sociaal professionals'

Blijf monitoren

Wethouder De Jager heeft ook een aantal tips voor andere Regenbooggemeenten en betrokken gemeenten. Zo is het belangrijk om de opgestelde acties die uitgevoerd worden goed te blijven monitoren, opdat de gestelde doelen ook het gewenste effect hebben. Ook stelt hij dat het belangrijk is om als wethouder zelf nauw in contact te blijven met LHBTI-personen in de gemeente. ‘Vraag naar hun behoefte en betrek hierbij ook de wijk, ondernemers en sociaal professionals. Want je hebt hier met verschillende snijvlakken te maken, waaronder de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Gezondheid kent vele aspecten en gevolgen. Als je je opgesloten voelt en eenzaam bent, wat vaker voorkomt bij LHBTI-personen, heeft dat grote impact op het welzijn en de gezondheid van deze groep. Dus verdiep je vooral in de uitdagingen die met acceptatie, veiligheid en emancipatie gepaard gaan.’