Op weg naar effectieve interventies huiselijk en seksueel geweld

In 2016 werd een mijlpaal bereikt: twaalf interventies gericht op de aanpak van huiselijk en seksueel geweld waren toen positief beoordeeld door experts.

Beschrijvingen van deze interventies vindt u in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld. Vorig jaar werd maar liefst 12.000 keer een beschrijving uit die databank gedownload. Samenvattingen werden meer dan 31.000 keer weergegeven. Welke interventies trokken de meeste aandacht?

Interventies die goed onderbouwd en onderzocht zijn kunnen bijdragen aan het slagvaardiger voorkomen of aanpakken van huiselijk en seksueel geweld. Vanuit dat idee namen verschillende interventie-eigenaren deel aan het stimuleringstraject ‘Samen op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld’ om aan de slag te gaan met het verder ontwikkelen van hun interventie. Aanleiding voor het traject was een verzoek van de Tweede Kamer om meer inzicht te krijgen in effectieve aanpakken op dit terrein.

Positief beoordeeld

Verschillende interventies uit dat traject zijn inmiddels positief beoordeeld door onafhankelijke experts. Zo werden onder andere het Vlaggensysteem, Krachtwerk en Niet meer door het Lint beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.  

Beschrijvingen van die positief beoordeelde interventies zijn opgenomen in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld. Van de interventies uit het traject werden de bovengenoemde drie afgelopen jaar het meest gedownload. De statistieken:

  1. Vlaggensysteem: 2.342 downloads - de samenvatting is 8.986 keer bekeken.
  2. Krachtwerk: 411 downloads - de samenvatting is 1.282 keer bekeken.
  3. Niet meer door het Lint: 313 downloads - de samenvatting is 897 bekeken.

Andere  voorbeelden van interventies die positief beoordeeld zijn door onafhankelijke praktijkbeoordelaars of erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid:

Nieuwsgierig naar deze interventies?

In de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld vindt u de interventiebeschrijvingen. U kunt daarin nalezen wat er bekend is over de onderbouwing van de interventies en het onderzoek dat ernaar is gedaan. Op basis daarvan kunt u nagaan of de interventie mogelijk geschikt is voor de situatie(s) die u wilt aanpakken. U hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden.

Tips

Bezoek de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld
Raak geïnspireerd door bestaande kennis, bezoek de databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld en neem contact op met de interventie-eigenaren voor meer informatie.

Werk aan kwaliteitsverbetering van uw eigen interventie
Bekijk de serie ‘Bouwstenen voor een Effectieve sociale interventie’. Daarin vindt u tips om te werken aan kwaliteitsverbetering van uw eigen interventie.