Wel of geen verplichte registratie in Meldcode?

artikel - 10 februari 2016

De staatssecretaris van VWS kwam in januari met maatregelen om de aanpak van kindermishandeling ter verbeteren. Vooral het voorstel voor een registratieplicht leidde tot discussie. Movisie peilt de stemming.

Er kan eerder worden ingegrepen

'Zo’n verplichte registratie heeft meerdere voordelen. Het belangrijkste is dat het ervoor zorgt dat de gegevens van een kind - waar verschillende professionals, buren of andere betrokkenen zich zorgen over maken - aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Door de registratie van alle zorgen op één punt komt alle informatie over dat kind bij elkaar. Zo kan eerder worden ingegrepen en effectiever hulp worden geboden.' Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

Waar gaat de discussie over?
Professionals kunnen in de laatste stap van de meldcode twee keuzes maken. Ofwel melden bij Veilig Thuis zodat zij onderzoek kunnen doen en eventueel hulp kunnen starten, ofwel zelf een hulptraject starten. Bij de keuze voor het laatste gaat het registratievereiste gelden: professionals die zelf een hulptraject starten moeten met Veilig Thuis contact moeten opnemen zodat het hulptraject daar geregistreerd kan worden.

We missen nu teveel kinderen die gevaar lopen

'De mogelijkheid om zelf hulp te organiseren blijft natuurlijk gewoon bestaan. Ik vind het belangrijk om ook te registreren bij Veilig Thuis, zodat informatie samengebracht kan worden. Nu is het simpelweg niet bekend bij professionals of er al andere signalen over een kind bestaan. Hoe kunnen we kinderen beschermen als we onvoldoende weten wat er speelt in een gezin of wie er nog meer hulp verleent?' Brigitte van der Burg is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Laat het aan professionals over

'Nee, geen verplichte registratie! Laat het aan professionals over om te bepalen of je wel of niet meldt. Soms zijn er situaties waarbij je geen melding bij Veilig Thuis wilt doen. Als je inschat dat het geen meerwaarde heeft – of zelfs slecht uit kan pakken voor een kind – dan wil je als huisarts de vrijheid hebben om die keuze te maken.' Arend-Jan de Groote is huisarts.

Veilig Thuis overladen met meldingen

'De meerwaarde van verplichte registratie is dat je verschillende signalen kunt verbinden, dus van de school, de politie, de huisarts. Het risico is dat het kan leiden tot weerstand bij ouders tegen hulp of ondersteuning. Ik denk ook dat de kans groot is dat Veilig Thuis overladen wordt met meldingen - waardoor ernstige gevallen ertussendoor kunnen glippen. En misschien zeggen professionals: als wij moeten registreren bij Veilig Thuis, laten zij het dan ook oplossen.'

Duidelijke criteria nodig

'Ik ben bang dat professionals de meldcode juist minder gaan gebruiken: het wordt een drempel. Ik verwacht ook dat Veilig Thuis overspoeld zal worden met meldingen. In de wet is kindermishandeling ruim omschreven en dat betekent dat heel verschillende situaties gemeld moeten worden. Misschien is het mogelijk om bij stap vijf criteria te noemen waarbij het verstandig is te melden. Dat geeft professionals meer richting.' Lydia Janssen, juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn en secretaris van de werkgroep die de landelijke meldcode ontwikkelde.

De meldcode zal minder gebruikt worden

'Uit het veld horen wij dat het voor professionals nu al lastig is om met de meldcode te werken. Als er nog een registratieplicht bijkomt, denk ik dat de handelingsverlegenheid alleen maar groter wordt. Mijn advies is: zorg dat je de eerste vier stappen goed implementeert en zorg voor een goede aandachtsfunctionaris. Dan wordt de meldcode meer gebruikt.' Tea Hol, directeur Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/Huiselijk Geweld.

Ina van Beek, expert aanpak huiselijk geweld van Movisie snapt de commotie wel: 'Het voorstel komt voort uit een terechte zorg: we mogen geen kinderen die in een onveilige situatie zitten over het hoofd zien. Maar professionals voorzien problemen, o.a. omdat de definitie van kindermishandeling zo breed is. Dit debat leidt hopelijk tot een verbeterd voorstel waarin juist de hoog-risicokinderen gemeld worden. Ook is er in hoe we nu de meldcode inzetten nog veel te winnen. De handelingsbekwaamheid op alle stappen kan vergroot worden door opleiding en deskundigheidsbevordering.' Lees verder op movisie.nl/registratiemeldcode.