Welke organisatie wint de eerste Transformatie Trofee?

Nee, het hóeft geen robot of app te zijn. Een onverwachte samenwerking tussen bedrijfsleven, bewoners en een sociaal werker? Of juist een bestaande interventie in een eigentijds jasje? Op 28 november 2018 weten we het, dan wordt de eerste Transformatie Trofee uitgereikt.

Sociaal Werk Nederland wil met deze prijs sociale vernieuwing in buurten en wijken stimuleren en zichtbaar maken.

Innovatie in het sociaal domein? #Hoedan? #Nouzo!

De Transformatie Trofee gaat naar een organisatie die voorop loopt met concrete vernieuwing in de ondersteuning van kwetsbare bewoners en buurten. Bijvoorbeeld met een project dat werkelijk bijdraagt aan ‘meer preventie en minder dure zorg’. Of een aanpak waarbij professionals volgens een nieuwe formule optrekken met buurtbewoners. Of die vindingrijke combinatie van een online tool en face-to-face-contact met een professional.

Genomineerden

Op 15 november werden de genomineerden bekend gemaakt:

  • Libertas Leiden
  • Surplus Welzijn
  • WijZijn Traverse Groep

Lees meer over de genomineerden op de website van Sociaal Werk Nederland.

De Transformatie Trofee is een prijs

De winnaar ontvangt niet alleen € 5.000, maar ook een begeleidingstraject van Movisie, afgestemd op de innovatie aanpak, om de aanpak verder te brengen. En verder publiciteit, profilering en natuurlijk eeuwige roem! Tijdens een ledenbijeenkomst van Sociaal Werk Nederland op 28 november 2018 kiezen de aanwezigen uit drie geselecteerde kandidaten de winnaar van de Transformatie Trofee 2018.

Wat zijn de voorwaarden?

De aanpak moet een oplossing bieden voor een actueel vraagstuk in de praktijk van het sociaal domein. Die oplossing moet aantoonbaar bijdragen aan de transformatie. Wetenschappelijke onderbouwing is niet nodig, maar de werkwijze moet wel overdraagbaar zijn. Bovendien moet de aanpak worden uitgevoerd door (iemand van) een lidorganisatie van Sociaal Werk Nederland zelf, of in team-/samenwerkingsverband.

Meer informatie

Ga voor alle informatie naar de website van Sociaal Werk Nederland.