Welkom bij de MOP: flexibel, laagdrempelig en toegankelijk

17 oktober 2019

De burger opzoeken in de eigen, vertrouwde omgeving. Flexibel, laagdrempelig en toegankelijk. Dat is het doel van de zogenaamde MOP – de Mobiele OntmoetingsPlek – in Maastricht en Heuvelland. Een camperbus voor inwoners waar verse koffie wordt gezet. En een plek om even rustig te praten. De MOP faciliteert en bevordert dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, geeft informatie over wijkinitiatieven en activiteiten, verwijst door en verbindt. Geen vervanger van locaties en gebouwen, maar een verlengstuk, aanvullend op het bestaande dienstaanbod. Jules Peters, coördinator bij welzijnsorganisatie Trajekt in Maastricht en Heuvelland: ‘In het begin is men sceptisch, maar al snel worden ze nieuwsgierig naar de bedoeling van de MOP.’

Welzijnsorganisatie Trajekt wil er voor iedereen zijn en is daarom met de MOP gestart. Omdat Trajekt dáár wil zijn, waar mensen zijn. Zichtbaar en aanspreekbaar. Bij de MOP kunnen organisaties en burgers elkaar wekelijks ontmoeten en in dialoog gaan. De hosts van de bus zijn meestal opbouw- en jongerenwerkers. Peters: ‘We verbinden vraag en aanbod. We proberen talenten in de buurt boven tafel te krijgen en te die te koppelen aan iemand met een vraag. Ook bieden we een buurt of wijk de mogelijkheid om organisaties en initiatieven te ontmoeten en te bevragen. Daarnaast geven we digitale ondersteuning bij het gebruik van websites of het invullen van formulieren.’

Bord op de bus van de Mobiele OntmoetingsPlek

De Mobiele OntmoetingsPlek

De MOP is een initiatief van Trajekt, de grootste welzijnsorganisatie van Maastricht en Heuvelland. De MOP wordt door Trajekt mede-georganiseerd en gefaciliteerd. Zij verbinden, netwerken en ontmoeten vanuit samenwerking. Trajekt werkt samen met een netwerk aan organisaties (zorg, welzijn, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen), buurtnetwerken, overheden (gemeente, politie, brandweer, handhaving, WMO, Participatie, Jeugd), buurtinitiatieven, lokale fondsen en subsidienten. Zo probeert Trajekt met de MOP ‘alles en iedereen’ met elkaar te verbinden. Meer weten? Ga naar de website van de MOP. Wil je meer weten over alternatieve ontmoetingsplekken in wijken? Lees ook het artikel over het Rondreizend Gezelschap.

Integrale aanpak

In Maastricht en Heuvelland is de MOP altijd onderdeel van een integrale aanpak. Het is één van de manieren om mensen te bereiken in een wijk of buurt. Peters: ‘De één bereik je via de digitale weg, de ander komt naar je toe en bezoekt een wijkservicepunt en weer een andere groep bereik je zelden of niet. Wij merken dat wanneer je proactief en letterlijk zichtbaar bent in een wijk, je mensen spreekt die je via de andere communicatiekanalen niet spreekt. Soms sluit de wijkagent bijvoorbeeld aan bij de MOP. Normaal houdt hij spreekuur in zijn spreekkamer, maar bij de MOP is hij zichtbaar en kunnen inwoners hem direct aanspreken.’

Mensen zitten aan een tafel en de Mobiele OntmoetingsPlek staat op de achtergrond

‘Met de MOP proberen we inwoners te vertellen wat een welzijnsorganisatie en samenwerkingspartners voor ze kunnen betekenen. We halen signalen en behoeften uit de buurt op en helpen inwoners met vragen op weg door ze te helpen eigen verantwoordelijkheid te nemen of ze te wijzen op lokale initiatieven. Ook gaan we buurten en wijken in om te praten over specifieke onderwerpen, zoals verward gedrag of laaggeletterdheid. Als we bijvoorbeeld willen praten over veiligheid rond een school, dan gaan we bij de school staan wanneer die uitgaat. Zoiets kondigen we dan van tevoren aan. Handig, want zo kunnen we gelijk de ouders spreken.’

Wijkdialoog

Onlangs stond er een wijkdialoog rondom het programma ‘De Vreedzame Wijk’ gepland in de wijk Malberg. Een coproductie van de MOP en de stuurgroep De Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidsteams, professionals die in de wijk werken, verenigingen en kindercentra. Bij De Vreedzame Wijk wordt de succesvolle aanpak (als afgeleide van De Vreedzame School Kindcentrum Manjefiek uit Malberg), binnen de wijk geïntroduceerd. Zo leren kinderen op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. Door de eenduidige en gezamenlijke taal die bij de aanpak hoort, wordt gestreefd naar een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk. Jules Peters: ‘Vanuit de MOP werd het gesprek met buurtbewoners gevoerd. Eén van onze wethouders, Mara de Graaf, was ook aanwezig en nam actief deel aan de gesprekken met buurtbewoners. Er werden stellingen gepresenteerd zodat buurtbewoners kennis maken met manieren om op conflicten te reageren, ze bespreekbaar te maken en vervolgens op te lossen. Ik vind het heel mooi om te zien dat de MOP hieraan bij kan dragen.’

Impact

In 2018 voerde Trajekt een impactmeting uit om de impact van de MOP weer te geven. Enkele bevindingen uit deze impactmeting zijn:

  • Mensen voelen zich vertrouwd en meer op hun gemak wanneer ze in hun eigen omgeving kunnen praten over dingen die hen als inwoner bezighouden.
  • Organisaties krijgen beter zicht op de vraag áchter de vraag van inwoners.
  • Door de MOP leren inwoners elkaars talenten en toegevoegde waarden kennen. Hierdoor ontstaan sterkere verbindingen tussen inwoners in buurten.
  • De MOP blijkt te fungeren als spin in het web, die zorgt voor sterkere en zichtbare draden tussen mensen, organisaties, initiatieven en instanties.
  • Door de MOP ontstaat een helder beeld van de sociale kaart.

Het afgelopen jaar zijn we tijdens onze buurtbezoeken veel paradijsvogels tegen gekomen.

Paradijsvogels

Jules Peters: ‘Het afgelopen jaar zijn we tijdens onze buurtbezoeken veel paradijsvogels tegen gekomen. Schijnbaar ‘gewone’ passanten, die wij spontaan een kop koffie en een gesprekje aanboden, bleken buurtbewoners te zijn met mooie en bijzondere talenten. Niet snel zal ik Anna (een gefingeerde naam) vergeten. Ik zag haar lopen samen met haar geleidehond. Anna raapte met een prikstok zwerfvuil van de straat en verzamelde dit in een zak. Ik liep naar haar toe en sprak haar aan. Ze bleek doof te zijn. Door haar aan te kijken kon ze mij ‘verstaan’ en ze vertelde vol passie dat ze een opgeruimde wijk belangrijk vindt. Contact leggen met een ander is voor Anna niet vanzelfsprekend, maar door haar (vrijwilligers)werk is ze toch onder de mensen. Anna wilde graag iets ondernemen met iemand anders, het liefst één op één. Via de Facebookpagina van de MOP plaatste ik een oproep. Er kwamen diverse reacties binnen. Via via is Anna terecht gekomen bij de Kunstketel, een ander initiatief van Trajekt. Daar oefent ze nu haar passie uit: schilderen. Elke vrijdagmorgen werkt ze aan een schilderij, waarvan ik er al enkele heb mogen bewonderen. Ik vind de ontmoeting met Anna een prachtig voorbeeld van de verbinding die tussen mensen ontstaat door de MOP.’