Welkome wijk, wat is nodig? 

Oefen het gesprek over stigma’s rondom psychische kwetsbaarheid 

Er zijn nog altijd veel stigma’s rond mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze negatieve stereotypering leidt vaak tot onwenselijke situaties in wijken en buurten waar mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid met elkaar samenleven. En tot onnodige uitsluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Welkome wijk is een werkwijze om in de wijk het gesprek over deze stigma’s aan te gaan. 

Hoewel prettig met elkaar samenleven heel normaal zou moeten zijn, kan dat best lastig zijn. Vooroordelen liggen namelijk snel klaar als mensen elkaar niet begrijpen. Communicatie tussen buren met en zonder psychische kwetsbaarheid verloopt niet altijd goed. Om de bewustwording over psychische kwetsbaarheid te vergroten, heeft Mind een aanpak ontwikkeld: bewustwordingsbijeenkomsten Welkome Wijk.

Zelf aan de slag met Welkome Wijk

In 2022 presenteerden Mind, Trimbos, HAN en Movisie de opbrengsten van het project Welkome wijk. Een werkwijze om in de wijk het gesprek over stigma’s rond mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te gaan. Heel inspirerend, nuttig en gewaardeerd door de deelnemers. Voor geïnteresseerden die ook met deze werkwijze aan de slag willen is een handreiking en factsheet ontwikkeld.  

Het is altijd fijn om te weten wat je kunt doen als je in je werk situaties tegenkomt waarbij stigma en uitsluiting voorkomt bij mensen met psychische kwetsbaarheden. Welkome Wijk biedt handvatten om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Maar beter nog is het daadwerkelijk oefenen. Mind heeft daartoe een trainingsaanbod Destigmatisering in de wijk ontwikkeld. 

Ook bieden de Nederlandse GGZ en Mind een aantal trainingsdagen aan. Om niet alleen de techniek te leren, maar er ook mee aan de slag te gaan. Dit aanbod is speciaal voor professionals die samenwerken in de begeleiding van mensen met een psychische aandoening in de wijk en die te maken krijgen met problemen rondom inclusie of overlast van buren. Denk aan professionals uit wijkteam, FACT, welzijn, en woningcorporatie. Het gaat om een 1-daagse training in teamverband. Het doel is om een andere benadering te formuleren. Ingestoken vanuit de perspectieven van alle bewoners. Meld je snel aan voor deze trainingsmogelijkheid, want er is maar ruimte voor 8 teams. 

Voor meer informatie over de handreiking, de factsheet en achtergrondinformatie, leest het artikel Welkome Wijk: opbrengsten van pilots in vier regio's.