Welzijnswerk vanuit de broekzak

Tijd en plaats steeds minder van belang door sociale technologie
artikel - 4 augustus 2014
sociale-technologie

Even snel een mailtje versturen. In 20 seconden de snelste OV-verbinding opzoeken. Je afspraak laten weten dat je vijf minuten later bent. Dagelijkse handelingen die vanuit de broekzak te doen zijn. Herkent u dit? Dat is mooi, want digitaal werken draagt ook positief bij aan welzijnswerk. Movisie brengt goede voorbeelden van blended hulpverlening, e-learning en serious gaming in beeld en stimuleert welzijnswerkers in het gebruik van sociale technologieën.

Digitale ontwikkelingen nemen in rap tempo toe in de sociale sector. Met de overheid voorop; zij wil in 2017 volledig digitaal werken. Voor veel sociale professionals een benauwende ontwikkeling. Zij kozen voor een baan in de welzijnssector voor het contact met de mensen. Moet face-to-face contact ingeruild worden voor communicatie via een mobiel apparaat? Anderen omarmen de toepassingsmogelijkheden van sociale technologie. Zij ervaren dat blended hulpverlening (combinatie van off- en online hulp) de drempel naar hulpverlening verlaagt. Waar staat u?

Goede voorbeelden

Het is goed mogelijk dat Twitter of Facebook als eerste in u op komt als we het hebben over sociale technologie. Die kanalen kunnen ook gunstige effecten hebben in het welzijnswerk. Als Movisie verzamelen we voorbeelden omdat hulpverleners en (kwetsbare) burgers gebaat kunnen zijn door sociale technologie. Daarbij staat uiteindelijk de technologische toepassing niet centraal, het gaat om de opbrengst door het gebruik ervan. Zoals het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid. Maar er is meer:

  • Time Out! App. Dit is een app voor de smartphone. Het helpt mensen om escalatie van conflicten te voorkomen. Ze leren om emoties, die escalaties van ruzie veroorzaken, te herkennen en te hanteren. De app is een technologische ondersteuning bij de ‘time-out’-methode en geeft mensen de regie over hun relatie terug.
  • Het Online Dossier, een digitale omgeving voor burger en professional, waarbij burgers de eigenaar zijn van hun eigen ondersteuningsvraag. Het zet in op het versterken van de eigen kracht van de burgers en het verhogen van de zelfredzaamheid. Wat kan de burger zelf en wat kunnen vrienden buren en familie doen? Waar nodig kan de hulpverlener dit proces ondersteunen.

  • Whatsapp in de wijk. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep van buurtbewoners die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Bewoners maken de buurt met elkaar veiliger.
  • Er zijn nog veel meer voorbeelden. Bekijk hier het overzicht.

De Week van de Sociale Technologie

In november vindt de tweede editie plaats van ‘De Week van de Sociale Technologie’. Een themaweek waarin op diverse manieren aandacht wordt besteed aan het bestaan, de inzet, het (toekomstig) gebruik en de resultaten van technologie in de sociale sector. Meedoen?

Kennisdelen

Sociale technologie is niet alleen bij Movisie een agendapunt, ook hogescholen en Lectoraten Social Work zien de noodzaak om in kennis op dit terrein te investeren. Er worden daarom diverse meet-ups en masterclasses georganiseerd, zodat uitwisseling van kennis en ervaring wordt gestimuleerd. Daarnaast is er contact met diverse coöperaties en kennisnetwerken. Op deze manier wordt kennis optimaal gebruikt en werkt het sociaal domein in gezamenlijkheid aan de toekomst.

Downloads
Uitnodiging-meedoen-Week-van-de-sociale-technologie