'Werk is van essentieel belang in onze participatiemaatschappij'

21 december 2017

Hoe ervaringsdeskundigheid zich gelijkwaardig aan wetenschappelijke en professionele kennis kan ontwikkelen laat het Eindhovense opleidingscentrum Markieza zien. In 2016 won het de Participatieprijs van Movisie, waarvan het thema was ‘Deskundig door ervaring’. Hoe gaat het nu met Markieza?

Margreet Diks van Heumen, directeur van Markieza: 'Het gaat goed met ons, we hebben met het winnen van de Movisie Participatieprijs in 2016 een boost gekregen. De waardering die we kregen voor ons werk deed ons goed. We hebben lang gevochten om Markieza als ervaringsdeskundig opleidingscentrum op de kaart te zetten en dat is ons gelukt.' Uit het juryrapport: ‘Markieza is een voorbeeld van de vele mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid. Markieza speelt een belangrijke rol in het op de kaart zetten van ervaringsdeskundigheid in Nederland; de vele activiteiten en betrokken partijen zorgen voor een omslag in denken'. Margreet: 'Erg trots waren we met het commentaar van de jury dat het ministerie ons als HET voorbeeld zag voor hoe ervaringsdeskundigheid zich gelijkwaardig aan wetenschappelijke en professionele kennis kan ontwikkelen.'

Ideale participatiesamenleving

Markieza leert en traint mensen hun ervaringsdeskundigheid te ontdekken en in te zetten voor anderen. Er wordt bij Markieza gewerkt voor en door ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Margreet Diks van Heumen: 'Werk is van essentieel belang in onze participatiemaatschappij, ieder mens heeft kwaliteiten en kan deze kwaliteiten als kracht inzetten in werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Het gegeven dat Markieza voorloper is als het gaat om de inzet van betaalde ervaringsdeskundige krachten maakt dat mensen ook weer volwaardig kunnen participeren, vanuit de rol van werknemer, niet meer afhankelijk van een uitkering.'

26 januari: Movisie Participatielezing
In het kader van 10 jaar Movisie organiseren we op 26 januari samen met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en het Platform voor Sociale Vraagstukken de eerste interactieve Participatielezing. Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), gaat dan in op de vraag hoe we rekening kunnen houden met de beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen van burgers. In de loop naar 26 januari kijken we terug en vooruit met enkele winnaars van de Participatieprijs die Movisie de afgelopen jaren organiseerde. Lees ook het artikel Gelijk=gelijk?, winnaar in 2013.

Middel tot kanteling

Margreet Diks van Heumen: 'We gaan met Markieza steeds meer de focus leggen op het inzetten van goed opgeleide ervaringsdeskundigen met welke achtergrond dan ook. We zijn gestart vanuit de GGZ, maar leiden ondertussen ook ervaringsdeskundigen op voor verslavingszorg, maatschappelijke opvang, ouderenzorg, jeugdzorg, welzijnswerk, dienstverlening en (basis) onderwijs. Binnen het hele brede sociale domein dient ervaringsdeskundigheid een plaats te krijgen.  Ervaringsdeskundigheid zien wij als middel om een kanteling te krijgen binnen het denken en kijken naar mensen met een kwetsbaarheid. Wij geloven er in dat met de inzet van ervaringsdeskundigheid de begeleiding en/of behandeling voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid zal verbeteren.'

Markieza, Winnaar van de Movisie Participatieprijs 2013. Film: Sandra H.

Movisie-adviseur Anouk Poll over Markieza

Anouk Poll: 'Markieza is koploper in de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in Nederland. Zij leiden ervaringswerkers op én dragen bij aan passende werkplekken. Daarbij gaan ze uit van empowerment, herstel en ervaringsdeskundigheid; een belangrijke combinatie en voorwaarde om ervaringskennis te laten landen. Markieza werkt samen met zelfhulpinitiatieven, onderwijs, welzijn, zorg, re-integratie en onderzoeksinstituten. Door deze brede aanpak krijgen mensen met allerlei soorten ervaringskennis de mogelijkheid zich te ontwikkelen, en ontstaat bij de samenwerkingspartners ruimte voor ervaringsdeskundigheid.'

Voor meer informatie bekijk de website van Markieza of lees meer over de participatieprijs.