Werk met jongeren aan hun talent

Inspirerende voorbeelden: van Pop-Up Huiskamer tot ervaringsdeskundigheid

5 oktober 2015

Talent van jongeren ontdekken, coachen en versterken. Daarvoor ontwikkelde 100% Talent vijf randvoorwaarden: plaatsen, mensen, kansen, overeenkomsten en campagne. Hoe kun je deze vijf randvoorwaarden in de praktijk goed inzetten? Dit artikel staat bol van de mooie voorbeelden, doe er je voordeel mee!

1. Plaatsen: inspireren, stimuleren en verbinden

Jongeren hebben plaatsen nodig waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Joost van Agtmaal is zelf 18 jaar en heeft die boodschap helemaal begrepen. Hij biedt een podium voor jong talent in Bussum: ‘Ik wil een modeshow organiseren door en voor jongeren die tijdens en na hun middelbare school weten dat ze de creatieve kant op willen. Vaak hebben ze dan (nog) niet de kans hebben gehad om hun talent of kennis te showen en verder te ontwikkelen. Voor de toelating tot een creatieve vervolgopleiding is het echt belangrijk om een portfolio te hebben opgebouwd en dan is deze modeshow een mooi begin.’

Ook de Pop-Up Huiskamer in Amsterdam West richt zich op het creëren van een plaats waar wordt samengewerkt en die je inspireert en stimuleert om je te ontwikkelen. Dankzij het Pop-Up programma kunnen jongeren meer ervaring opdoen in de culturele en evenementensector.

Wat is 100% Talent?
De 100% Talent werkwijze is gebaseerd op het gedachtegoed van de Engelse Foyer Federation. Het richt zich op het ontwikkelen van talent in plaats van ondersteuning bieden bij problemen. Door aandacht te hebben voor de talenten van jongeren en door hen kansen te bieden, kunnen zij opbloeien in plaats van overleven. Lees meer over deze insteek in het 100% Talent Inspiratieboek.

2. Mensen: empoweren, raadgeven en netwerk delen

Jongeren hebben andere mensen nodig die hen aanmoedigen om hun talenten te ontwikkelen. Jolanda van Duin doet dat met haar stichting Dream2Work. Zij vindt dat het gesprek over de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt momenteel te veel door alleen overheid, onderwijs en ondernemers gevoerd wordt. Jolanda wil daar juist jongeren bij betrekken en zo een brug vormen richting werk. En dat lukt haar goed! Jongeren zeggen zelf: ‘Dream2Work daagt je uit om zelf met ideeën te komen én deze ideeën uit te werken. Alleen of met vrienden of familie. Hierdoor ontdek je waar je goed in bent en waar je je verder in wil ontwikkelen.’

Yvonne van der Zanden gaat als ervaringsdeskundige bij Pro Persona samen met jongeren die een psychose hebben gehad op zoek naar hun talenten. Zodat de jongeren sneller de regie over hun eigen leven weer durven en kunnen oppakken.

3. Kansen: potentieel ontwikkelen door échte ervaring

Jongeren hebben kansen en mogelijkheden nodig om hun talent te ontdekken. Maatschappelijk werker Marjan Meijer van Spirit de Koppeling ziet kansen voor een jongen van 18 jaar die zij begeleidt: zij wil jongeren zelf laten coachen omdat hun ervaring van betekenis kan zijn voor een jongere die met dezelfde vragen of problemen worstelt.

De sociaal makelaar van Vitis Welzijn uit ’s-Gravenzande matcht jongeren aan kinderen met gedragsproblemen, zodat ze een maatje hebben waar ze mee kunnen praten als ze ergens mee zitten.

Jongeren hebben alles zelf ontwikkeld: de naam, de website, social media kanalen, columns en foto’s

www.yongsters.nl is een website die voor en door jongeren is bedacht en opgezet. Met als doel andere jongeren te informeren en inspireren voor het doen van vrijwilligerswerk. De jongeren die aan de website werkten, hebben alles zelf ontwikkeld: de naam, de website, social media kanalen, columns en foto’s. Waarbij ze allemaal deden waar ze goed in zijn: de een richtte zich op organiseren en de ander op schrijven. Jongeren krijgen deze kans in een omgeving waar openheid, positiviteit, leren, elkaar versterken en dromen centraal staan.

4. Overeenkomst: tussen jongere en de investeerder in talent

Er moeten afspraken gemaakt worden over talentontwikkeling tussen een jongere en de mensen die met hen (gaan) werken en in hun talent investeren. Deze overeenkomst is het hart van de 100% Talent aanpak. Joyce Crombach biedt met haar stichting De Starterij drie soorten ontwikkelingsroutes aan jongeren die tot hun achttiende ondersteuning kregen, maar na hun achttiende in een gat vallen. Zij werkt positief, empowerend en behandelt jongeren als mens en niet als nummer. De afspraak is dat jongeren hun talenten ontwikkelen door zich in te zetten voor een goede stage op een leer- of een werkplek.

Een jongere die al 1,5 jaar afgestudeerd was en wilde weten hoe het is om een bij een NGO te werken. Dat kan via Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam zetten jongeren zich in als vrijwilliger. In een sfeer van positieve aandacht, met een luisterend oor en concrete stappen richting de arbeidsmarkt. Projectleider Dorien Seegers ontmoet er gemotiveerde jonge mensen. Bijvoorbeeld iemand die al 1,5 is afgestudeerd en wel eens wil weten hoe het is om een bij een NGO te werken. Dat kan! Als vrijwilliger. Of een jongen die net zijn verslaving de baas is geworden en groeit van vrijwilligerswerk: hij is weer zeker van zichzelf en voelt dat hij een positieve bijdrage kan leveren.

5. Campagne voor talentgericht werken

Het talentgericht werken heeft kwartiermakers nodig: inspirators die naar buiten gaan en campagne voeren. Christa Doornenbal van Netwerk voor Jou doet dat met de leus: ‘jongeren maken Veenendaal mooier!’ Zij gelooft dat de passie en energie van jongeren grote betekenis hebben voor de mensen om hen heen. En de LEVgroep biedt vrijwilligersorganisaties kennis en tools om positief te denken over talenten van jongeren, ze te coachen, ze te betrekken, ze te laten investeren in tijd en de begeleiding en ze te laten geloven dat jongeren talenten hebben.

100% Talent winactie
Al deze goede voorbeelden hebben meegedongen met de 100% Talent Winactie. De gelukkige winnaars waren Stichting Starterij en Yvonne van Pro Persona. Maar alle deelnemende organisaties krijgen van Movisie een introductieworkshop om nog meer stappen te zetten naar talentgericht werken.