Werken aan eigen regie is efficiënt en duurzaam

Het ervaren van meer regie leidt tot minder zorg

1 maart 2017

Als zelfstandig wonende ouderen meer regie ervaren, maken zij minder en later gebruik van zorg en ondersteuning. Ouderen kunnen hierdoor langer op een verantwoorde manier thuis wonen. Als ouderen zelf langer thuis willen en kunnen wonen is dat goed nieuws voor gemeenten.

Als ouderen meer regie ervaren dan leidt dit tot minder en later gebruik van zorg. Dit is een conclusie die Movisie trekt uit het SCP-rapport  Langer zelfstandig dat op 10 februari 2017 verscheen. Echter, wij denken dat de regel ‘meer ervaren regie, minder zorggebruik’ opgaat voor alle mensen die niet geheel zelfstandig hun leven kunnen leiden.

Niet meer maar minder kosten

Een veel gehoorde en gelezen zorg is dat meer regie tot meer zorggebruik en dus tot meer kosten leidt. Dit onderzoek bewijst het tegenovergestelde. Regie ervaren is een voorwaarde voor ouderen om langer thuis te kunnen wonen op een voor hen goede en verantwoorde manier. De bevinding geeft zowel organisaties als gemeenten voeding om te werken aan eigen regie in plaats van het afdwingen van zelfredzaamheid. Want dat leidt niet tot ervaren regie, maar kan leiden tot onwenselijke en onverantwoorde situaties.

Bestuurlijke en sociale logica verbonden: bestuurders hebben bewijs dat werken aan eigen regie efficiënt werkt. Hulpverleners en organisaties hebben bewijs dat werken aan eigen regie duurzaam werkt.

Ondersteuning afstemmen op vraag en behoeften

Movisie wil dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk hun leven kunnen leiden en organiseren zoals zij dat willen. Dat de hulp en ondersteuning is afgestemd op hun vraag en behoeften. Dat niet het aanbod of de regels leidend zijn. Onze doelstellingen sluiten aan op de doelen van de transformatie in het sociale domein; namelijk vraaggerichte hulp en zorg, op een efficiënte wijze en op maat geboden. Lees meer in het artikel Eigen regie: de kostenbesparing voorbij

Eigen regie werkt

Hoe kunnen gemeenten en professionals werken aan eigen regie voor de mensen die zij helpen? Movisie volgt de ontwikkelingen in de praktijk die zorgen dat mensen zoveel mogelijk de regie houden of terugkrijgen op hun leven. Denk aan de beschikbaarheid van ervaringsdeskundige cliëntondersteuners, instrumenten waarmee mensen zelf hun zorg- of leefplan kunnen opstellen, cliënt gestuurde projecten, zelfregiecentra, zelfhulpgroepen en last but not least: professionals die hen ruimte bieden tot en steunen in het zelf voeren van de regie.