Werken aan de kwaliteit van je interventie: doe het samen!

24 december 2020

Het opzetten van een monitoringsysteem of het uitvoeren van een onderzoek leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van je interventie. Dit zijn vaak tijdrovende en intensieve trajecten. Het advies: doe het samen! Start bijvoorbeeld een netwerk van lokale uitvoerders, zoek de samenwerking met hogescholen en universiteiten op of doe een appèl op een landelijk programma.

Dat de verbinding aangaan een goed idee was, ontdekte ook Miriam Heijnders, van het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. In 2017 merkte zij dat iedere uitvoerder van de interventie wel ergens in uit blonk, maar dat zij niet van elkaar wist waarin. Het resultaat: iedere uitvoerder was solistisch bezig met het creëren van verbeteringen. Wat bedoeld was als een eerste uitwisselingsbijeenkomst werd uiteindelijk een grote werkconferentie. De behoefte aan uitwisseling en van elkaar leren bleek enorm. Op die dag ontstond ook het idee om toe te werken naar een kwaliteitsmodel. 'Niet om alles in een standaard te gieten, maar wel om te kijken naar een framework van essentiële bestanddelen van de interventie. Met daarin juist ook aandacht voor de lokale verschillen', aldus Heijnders.

Cover e-magazine

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

In 2020 bestaat de databank Effectieve sociale interventies 10 jaar. Lees het volledige artikel over hoe je met samenwerkingspartners kunt werken aan de kwaliteit van je interventie in het e-magazine dat is gemaakt ter gelegenheid van dit jubileum.

Lees volledig artikel in het e-magazine