Werken met eigen contacten van cliënten

Lerend netwerk voor thuisbegeleiders
artikel - 28 maart 2013
Afbeelding bij Werken met eigen contacten van cliënten

In 2012 startte MOVISIE met een ‘lerend netwerk’ bestaande uit thuisbegeleiders. Uit de bijeenkomsten waarin vragen, tips en ideeën zijn uitgewisseld over het werken met de eigen contacten van cliënten. In dit artikel vindt u de vier belangrijkste thema’s die aan bod kwamen, met tips, methoden en instrumenten. Een uitgebreidere versie vind je onderaan deze pagina. Het doel van het project ‘lerende netwerken’ is het samenstellen van een bruikbaar en toegankelijk pakket aan methoden en instrumenten die aansluiten bij concrete vragen van de professionals.

In 2011 verzamelde MOVISIE methoden en instrumenten die ondersteuning bieden bij het concreet maken van werken met thema’s als zelfregie, zingeving, vraagverheldering, activering en netwerken. In 2013 werken we samen met de professionals aan het verrijken, aanvullen, beter toepasbaar maken en beter verspreiden van die verzamelingen.

1. Instrumenten om het netwerk in kaart te brengen

De bekendste instrumenten om het netwerk met de cliënt in kaart te brengen zijn het ecogram en het genogram. In de meeste gevallen blijkt het netwerk groter en sterker dan gedacht. In sommige gevallen wordt bevestigd dat het netwerk klein en kwetsbaar is. Door dit visueel te maken, groeit de motivatie om hier iets aan te gaan doen. De thuisbegeleiders van het lerend netwerk gaven aan vooral op zoek te zijn naar een instrument dat de cliënten zelf ook snappen. Een eenvoudig instrument is de netwerkcirkel van Lensink, ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De cliënt staat in het midden en kan in cirkels aangeven welke mensen heel dichtbij staan en welke wat verder weg.

Tips voor concrete acties:

 • Probeer een instrument voor het in kaart brengen van het netwerk uit op jouw eigen situatie. Zo kunt u uitproberen wat bij jou en jouw cliënten past.
 • Wat doe je zelf als je ergens nieuwe mensen wil leren kennen?
 • In de publicatie ‘QueZ - Vragen naar zelfregie’ staan onder meer vragen over de eigen contacten van cliënten.

2. Methoden voor het opbouwen van een netwerk

Methoden zijn bijvoorbeeld de Vrijwillige netwerkcoach, Activerend huisbezoek en maatjesprojecten. Ook zijn er verschillende websites: www.beweegmaatje.nl, www.vriendstap.nl, www.seniorweb.nl, www.50plusnet.nl.

Tips voor concrete acties:

 • Een van de hierboven genoemde methoden bekijken: welke stappen worden gezet en welke zijn voor jouw doelgroep haalbaar?
 • Vraag eens hoe jouw cliënt eerder nieuwe mensen heeft leren kennen? Zou dat nog een keer kunnen?
 • Droomvraag: Stel je zit over vijf jaar op een bankje in het park; wie zou je naast je willen hebben op het bankje?
 • Samen met de cliënt mensen uit het netwerk van de cliënt uitnodigen voor bijvoorbeeld een verjaardag of helpen verhuizen. Eenmalig en concreet is zowel voor de cliënt als voor de genodigde te overzien en minder eng.
 • Een netwerkgesprek of familieberaad organiseren.
 • Samen met de cliënt een activiteit zoeken die aansluit bij de eigen interesses.

3. Oefenplekken sociale contacten

Er zijn allerlei vormen van ondersteuning om handiger en zekerder te worden in het leggen en onderhouden van contacten. Voorbeelden zijn sociale vaardigheidstrainingen, laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten, 1-op-1 ondersteuning en coaching door hulpverleners en zelfhulpgroepen, vaak te vinden via cliëntenorganisaties. Er zijn voorbeelden van welzijnsorganisaties die mensen met beperkingen expliciet uitnodigen en een kwartiermaker inschakelen om te zorgen dat mensen zich ook welkom voelen.

De thuisbegeleiders in het netwerk gaven aan dat hun cliënten behoefte hebben aan oefenplekken in een veilige context waar zij sociale vaardigheden met anderen die hetzelfde doel hebben kunnen oefenen. Echt specifieke oefenplekken hebben we niet gevonden. Uit het netwerk kwam de suggestie om bijvoorbeeld met aanbieders van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten op te starten.

Tips voor concrete acties:

 • Laagdrempelige activiteiten inventariseren, eventueel met behulp van collega-organisaties.
 • Vraag eens aan een cliënt wat hij wel zou durven; wat is voor de cliënt zelf ‘laagdrempelig’, misschien iets wat hij al kent of samen met iemand die hij al kent?

4. Asielzoekers die een status krijgen

Thuisbegeleiders komen ook bij asielzoekers die net een status hebben gekregen. Zij krijgen vaak een woning toegewezen in een voor hen nieuwe gemeente. Qua contacten beginnen ze dan dus helemaal opnieuw. Vragen van de thuisbegeleiders in het netwerk zijn wat doet VluchtelingenWerk en wat is voor deze doelgroep als er geen afdeling van VluchtelingenWerk in de gemeente is? En hoe zit het met de samenwerking rond deze doelgroep?

Tips voor concrete acties:

 • Maak een kennismakingsafspraak met iemand van VluchtelingenWerk
 • Vraag het beleid rond vluchtelingen (of integratie) op bij de gemeente
 • Vraag bij collega-organisaties wat ze doen voor deze doelgroep
Downloads
Artikel over werken met eigen contacten van clienten