Werken als ervaringsdeskundige in de 'wijk'

Ervaringsdeskundigen wisselen ervaringen uit
artikel - 5 december 2012
Afbeelding bij Werken als ervaringsdeskundige in de 'wijk'

Wat zijn de taken van ervaringsdeskundigen, wat is de meerwaarde, wat zijn valkuilen en de randvoorwaarden van ervaringsdeskundigheid? Vier ervaringsdeskundigen die werken met kwetsbare mensen 'in de wijk' via een maatschappelijk steunssysteem (MSS) of zelfregiecentrum gingen op 5 november 2012 met elkaar en met MOVISIE-adviseur Anne-Marie van Bergen in gesprek. De bijeenkomst was op uitnodiging van MOVISIE en het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker ingezet als begeleider binnen de zorg, maar nog weinig buiten de zorg, op de plekken waar de cliënt weer 'burger' wordt. Gemeenten, welzijns- en wijkorganisaties zijn nog niet gewend om met ervaringsdeskundigen te werken. Om hen hiertoe te inspireren zijn ervaringsverhalen nodig over de meerwaarde die een ervaringsdeskundige daarbij kan hebben.

Nieuw: handreiking over ervaringsdeskundigheid
Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in uw gemeente of organisatie? Gebruik de handreiking Ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Gelijkwaardig en een rolvoorbeeld

Uit de verhalen van de ervaringsdeskundigen tijdens de bijeenkomst kwam het belang van de ervaringsdeskundigheid in het contact met kwetsbare groepen sterk naar voren. Ervaringsdeskundigen kunnen zich goed verplaatsen in mensen in een situatie die gelijk is aan de situatie waar zij zelf in hebben gezeten. Er is gelijkwaardigheid, maar een ervaringsdeskundige heeft ook een rol als vertegenwoordiger, als een rolvoorbeeld.

'We kunnen aansluiten op de mensen zelf, je houdt de deur open, je past beter bij iemands leefwereld'

Ruimte en tijd

Bovendien is het contact met een ervaringsdeskundige meer ongedwongen dan met een hulpverlener. Zo vertelt één van de aanwezigen: ‘We kunnen aansluiten op de mensen zelf, je houdt de deur open, je past beter bij iemands leefwereld. Mensen zijn in eerste instantie ook in een soort rouw: verdrietig en boos om wat het leven hun heeft aangedaan. Ze willen dan nog niet naar buiten. Een ervaringsdeskundige heeft de ruimte om dat op te vangen en iemand tijd te geven. Langzaam komt er dan wel een moment dat iemand weer stappen gaat doen.’  

Aarzeling en terughoudendheid

Een ervaringsdeskundige gaat in gesprek met wijkorganisaties e.d. over hun aanbod en over toegankelijkheid en benoemt daarbij vanuit eigen ervaring wat iemand nodig heeft en wat hij of zij signaleert. Vanuit verschillende organisaties merken ervaringsdeskundigen vaak aarzeling en terughoudendheid. De ervaringsdeskundige moet zich waarmaken als volwaardige partner. Vertellen over praktijkervaringen en successen werkt. ‘Er werken nu ook mensen met een psychiatrische achtergrond in de buurt-preventieteams. Daar wijs ik anderen op’, aldus één van de ervaringsdeskundigen.

Arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten kloppen

Een volwaardige positie

Om als ervaringsdeskundige goed tot je recht te kunnen komen is een volwaardige positie als medewerker belangrijk. Dat betekent dat arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden moeten kloppen. Hoe staat dat nu in de praktijken van de deelnemers aan de bijeenkomst? Ervaringsdeskundigen die in de wijk of in een zelfregiecentrum werken hebben veel vrijheid. Deze ruimte is nodig, maar hierin schuilt ook een valkuil: dat ze het afvalputje worden en alles mogen doen wat anderen laten liggen.

Randvoorwaarden

Omdat ervaringsdeskundigen samenwerkingspartners zijn, is het belangrijk dat zij serieus worden genomen als volwaardige collega’s, ook al werken ze niet (altijd) tegen betaling. (In het uitgebreidere artikel in de bijlage worden voor- en nadelen van betaling besproken.) Toch is de ervaring dat er in de praktijk soms onderscheid merkbaar is tussen wat de kwartiermaker doet en wat de ervaringsdeskundige. Uit de slotbeschouwing van de bijeenkomst komt naar voren dat gelijkwaardigheid een belangrijke randvoorwaarde is, net als het verkrijgen van beleidsmatige en financiële ruimte en erkenning van de organisaties waarvoor ervaringsdeskundigen werkzaam zijn. 

Diepgaander in kaart brengen

Download het artikel met het volledige verslag van de bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen die op 5 november 2012 plaatsvond hieronder. Als vervolgstap hebben MOVISIE en LPGGz de intentie om komend jaar in samenwerking met een aantal Regionale Cliëntenorganisaties (RCO’s) de opbrengsten van de deelname van ervaringsdeskundigen in wijkgerichte steunnetwerken diepgaander in kaart brengen.

 

 

Downloads
Werken als ervaringsdeskundige in de wijk