Werken vanuit zelfregie betekent ook teambuilding

artikel - 2 juli 2012
Afbeelding bij Werken vanuit zelfregie betekent ook teambuilding

Meer zelfregie en meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers: dat is de trend. Maar hoe realiseer je dat als gemeente? Ton van Elst en Anouk Poll, adviseurs en trainers bij MOVISIE, gingen aan de slag met een team van loketmedewerkers uit Amsterdam. Moraal van dit verhaal: zonder teambuilding ook geen zelfregie!

'Wij zijn van plan om onze loketten samen te voegen en op een andere manier te werken. We gaan minder van onze burgers overnemen en ze meer begeleiden in de vraag wat je zelf kunt doen: we maken de stap van oplossen voor de ander naar stimuleren om zelf te doen. Kunnen jullie daar een cursus over geven?'

Werken vanuit kwaliteit

Anouk Poll: 'Dit is een vraag die wij bij MOVISIE regelmatig gesteld krijgen. Vanuit onze ervaring weten we dat een medewerker het werken vanuit zelfregie het best kan leren als in de organisatie-inrichting zelfregie ook een plaats heeft. Dat betekent dat medewerkers aangesproken worden op hun kwaliteiten en niet op wat ze missen. Dat medewerkers ontdekken wat ze aan hun collega’s kunnen vragen. En dat medewerkers verantwoordelijkheid dragen en leren om de hulp van collega’s te waarderen.'

Zowel kwaliteiten als ontwikkelpunten

'Zo zijn we in Amsterdam aan de slag gegaan met een team dat samengesteld werd uit medewerkers van verschillende loketten', vervolgt Ton van Elst. 'Samen moesten zij een nieuw generiek loket gaan vormen. In de training die wij gegeven hebben, kwamen zowel de kwaliteiten van iedere medewerker aan bod als de kennis en vaardigheden die nog ontwikkeld moesten worden. We hebben ze aan het eind gevraagd om hier iets over op te schrijven.'

Groei van het team

De eerste deelnemer is te spreken over de ‘groei’ van het team: 'Ons team bestaat uit medewerkers vanuit verschillenden werkvelden en achtergronden. Er zijn er grote verschillen in opleidingsniveau, van universiteit tot Mbo. Ook zijn er grote verschillen in karakters, temperamenten en persoonlijke drijfveren. Bij aanvang van de MOVISIE-training leek er nauwelijks sprake van een gemeenschappelijke visie of missie. In de training heb ik iets moois zien ontstaan. Ondanks de verschillen zijn wij uitgegroeid tot een team dat zaken bespreekbaar maakt. Ik heb meer oog voor persoonlijke kwaliteiten. Nog steeds zie ik de individuele verschillen, maar ik oordeel niet. In mijn visie hebben de trainers een enorme bijdrage geleverd aan de groei van medewerkers en aan teambuilding.'

Verbetering teamoverleggen

Een tweede deelnemer is blij met de verbetering van de teamoverleggen: 'Je wilt niet weten hoe vaak ik vroeger met hoofdpijn uit het wekelijkse teamoverleg naar huis ging. Wij behandelden veel en gevarieerde onderwerpen en er kwam veel informatie op ons af. Ons team was nieuw: iedereen kwam uit een ander loket. Iedereen moest veel doen en leren. Je zou denken dat ik daardoor misschien last had van mijn hoofd. Nee hoor! De reden was omdat de teamleden te lang en door elkaar heen praatten. Wachten op je beurt was niet vanzelfsprekend. In de training hebben we concrete afspraken over het teamoverleg gemaakt. De trainers herinnerden ons steeds aan deze afspraken, iedere keer dat het dreigde mis te gaan. Nu zijn de wekelijkse overleggen heel prettig en efficiënt. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik nu naar ons teamoverleg verlang.'

Teambuilding is goed gelukt

Een derde deelnemer constateert dat er een ‘echt team’ staat : 'Het was mooi om mee te maken hoe we, zo verschillend als we zijn, toch een bepaalde eenheid zijn gaan vormen, naarmate de training vorderde. We zijn verschillend in manier van reageren, achtergrond, opleiding en inzicht. Mede door de goede begeleiding is er meer eenheid ontstaan. Dit kwam, denk ik, door de manier van benaderen, vragen stellen, terugkomen op wat goed en minder goed ging tijdens een vorige training, of een rollenspel, feedback. De trainers speelden in op de situatie die op dat moment voor ons van belang was. Soms werd het geplande programma omgegooid. De teambuilding is goed gelukt.'

Moraal van dit verhaal

'Zonder teambuilding geen zelfregie', concludeert Ton van Elst. 'Voor de opdrachtgever een mes wat aan twee kanten snijdt: cliënten worden begeleid door medewerkers die zelf ervaren hebben wat zelfregie betekent en het team werkt met elkaar aan een gezonde werkomgeving.'

Kennisdossier